Du är här

2016-01-27

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2015

Januari - december

* Omsättningen ökade med 14 % och uppgick till 4 236 (3 730) Mkr.
* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 428 (292)
Mkr.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 292 (175) Mkr, en förbättring med 67 %
mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 6,9 (4,7) %.
* Engångsposter belastade periodens rörelseresultat med -16 (-42) Mkr.
* Resultat före skatt ökade till 259 (140) Mkr, en resultatförbättring med 85
%.
* Nettoresultatet ökade till 175 (88) Mkr motsvarande 6,58 (3,48) kronor per
aktie.
* Det operativa kassaflödet ökade till 344 (-38) Mkr. Exklusive
företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 344 (216) Mkr.
* Avtal tecknades i december om att förvärva Schmid Druck, ett nischat
förpackningsföretag i Tyskland, som konsolideras från och med 1 januari
2016.
* Styrelsen föreslår att utdelningen ökas till 2,20 (1,10) kronor per aktie,
vilket innebär en ökning med 100 %.
* Ändrad utdelningspolicy: Utdelningen till aktieägarna ska följa den
långsiktiga resultatutvecklingen i bolaget och i genomsnitt motsvara 30-50
% av resultatet efter skatt (tidigare: cirka 30 %).
Fjärde kvartalet

* Omsättningen ökade med 2 % till 1 124 (1 099) Mkr.
* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 154 (101)
Mkr.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 111 (71) Mkr samtidigt som
rörelsemarginalen ökade till 9,9 (6,4) %.
* Engångsposter belastade periodens rörelseresultat med -16 (-38) Mkr.
* Resultat före skatt ökade till 105 (62) Mkr.
* Nettoresultatet ökade till 73 (45) Mkr motsvarande 2,77 (1,70) kronor per
aktie.
* Det operativa kassaflödet ökade till 237 (175) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post fråninfo@elanders.com.
Frågor kring denna rapport kan ställas till:
Magnus Nilsson

Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50
Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 - 750 00 00
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27
januari 2016.

2016-01-27 Elanders Pressmeddelande Q4 2015
http://hugin.info/1053/R/1981501/725991.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1981501

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.