Du är här

2017-08-23

ELECTRA GRUPPEN AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Electra Gruppen AB
Halvårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Stark tillväxt inom segmentet Logistik & IT

-- Koncernen växer omsättningsmässigt med 3,6 procent i kvartalet och 2,2
procent första halvåret
-- Segmentet Logistik & IT växer omsättningsmässigt med 14,6 procent i
kvartalet
-- Branschens mixförskjutning fortgår och marginalpressen möts med
kostnadsrationaliseringar

APRIL - JUNI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 415,6 (401,2) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (3,0) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 3,7 (3,1) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,71 (0,64) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 (17,8) MSEK.

JANUARI – JUNI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 786,4 (769,2) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (8,0) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (7,3) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,48 (1,41) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 (48,4) MSEK.

· Eget kapital per aktie uppgick till 35,67 (34,52) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30 1/1-30 1/7-20 Helår
/6 /6 16
UTVECKLING (MSEK) 2017 2016 2017 2016 30/6-2 2016
017

Nettoomsättning 415,6 401,2 786,4 769,2 1 1
744,5 727,3
Rörelseresultat 4,4 3,0 9,0 8,0 33,0 32,0
Resultat efter finansiella poster 4,8 3,6 9,7 9,0 34,7 34,0
Resultat efter skatt 3,7 3,1 7,7 7,3 26,8 26,5
Rörelsemarginal (%) 1,1 0,8 1,1 1,0 1,9 1,9
Soliditet(%) 40,7 39,5 40,7 39,5 40,7 38,6
Eget kapital per aktie (SEK) 35,67 34,52 35,67 34,52 35,67 38,29
Resultat per aktie, före 0,71 0,64 1,48 1,41 5,16 5,09
utspädning (SEK)
Resultat per aktie, efter 0,71 0,64 1,48 1,39 5,11 5,08
utspädning (SEK)
Aktier vid periodens utgång 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201
(tusental)
Aktier efter utspädning vid 5 258 5 251 5 253 5 251 5 253 5 251
periodens utgång (tusental)

Kontakta gärna nedanstående personer för ytterligare information:
Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.