Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Electra Gruppen AB: Delårsrapport Q2 2018

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Omsättningsökning men pressad lönsamhet

* Segmentet Logistik & IT växer med 25 procent jämfört med motsvarande
kvartal föregående år
* Marknadens förflyttning mot mobilitet och telekom fortsätter men
pressar lönsamheten
* Den totala omsättningen ökar med 6,4 procent i kvartalet
* Hälften av Electras omsättning är genererad inom e-handel
* Resultatet inom segmentet Logistik & IT påverkat av
utvecklingskostnader av tjänsteportföljen
med 1,9 MSEK för första halvåret

APRIL – JUNI 2018

* Nettoomsättningen uppgick till 442,1 (415,6) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (4,4) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (3,7) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,29 (0,71) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-10,6)
MSEK.

JANUARI – JUNI 2018

* Nettoomsättningen uppgick till 842,6 (786,4) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (9,0) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (7,7) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,66 (1,48) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 (7,0)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 36,05 (35,67) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
                     

FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6  1/7-2017 Helår
UTVECKLING (MSEK)  2018 2017 2018 2017 30/6-2018 2017
             
Nettoomsättning 442,1 415,6 842,6 786,4 1 803,3 1 747,1
Rörelseresultat 2,2 4,4 4,4 9,0 26,7 31,3
Resultat efter finansiella poster 2,0 4,8 4,5 9,7 27,4 32,6
Resultat efter skatt 1,6 3,7 3,4 7,7 21,1 25,4
Rörelsemarginal (%) 0,5 1,1 0,5 1,1 1,5 1,8
Soliditet (%)  35,7 40,7 35,7 40,7 35,7 33,6
Eget kapital per aktie (SEK) 36,05 35,67 36,05 35,67 36,05 39,06
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,29 0,71 0,66 1,48 4,07
4,89
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,30 0,71 0,66 1,48 4,06
4,87
Aktier vid periodens utgång
(tusental)  

5 201  

5 201  

5 201  

5 201  

5 201  

5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)  

5 273  

5 258  

5 273  

5 253  

5 273  

5 273

 

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående entreprenörer och ska vara en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Delårsrapport Q2 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.