Du är här

2018-07-18

Electrolux: Electrolux delårsrapport kv2 2018: På rätt väg trots motvind

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

·
Nettoomsättningen uppgick till 31 354 Mkr (30 948).
Försäljningstillväxten uppgick till 0,7% och flertalet affärsområden
visade organisk tillväxt.

·
Rörelseresultatet uppgick till 827 Mkr (1 919) motsvarande en marginal
på 2,6% (6,2).

·
Rörelseresultatet inkluderar kostnader om 818 Mkr, varav 564 Mkr avser
en utredning som bedrivs av den franska konkurrensmyndigheten och 254
Mkr på grund av ett ofördelaktigt domstolsbeslut i Frankrike, båda
dessa poster avser Vitvaror EMEA. Exklusive dessa engångsposter
uppgick rörelseresultatet till 1 645 Mkr, motsvarande en marginal om
5,2% (6,2).

·
Högre priser, mixförbättringar och kostnadsbesparingar bidrog
positivt, medan högre kostnader för råmaterial och negativa
valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt.

·
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 1 805 Mkr (3
470).

·
Periodens resultat minskade till 517 Mkr (1 291) och resultat per
aktie uppgick till 1,80 kr (4,49).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vi fortsätter arbetet med att leverera på vår strategi mot lönsam
tillväxt i en utmanande kostnadsmiljö. Försäljningstillväxten uppgick
till 0,7%, driven främst av högre priser och förbättrad mix inom våra
vitvaror. Trots betydligt högre kostnader för råmaterial och negativa
valutaeffekter levererade vi ett resultat under andra kvartalet som
var i linje med våra övergripande förväntningar. Det underliggande
rörelseresultatet var 1 645 Mkr, motsvarande en marginal på 5,2%. Det
är uppmuntrande att se att vårt fokus på innovativa produkter, för
förstklassiga konsumentupplevelser, resulterar i högre
marknadsandelar inom våra egna varumärken för vitvaror över hela
koncernen. Vi intensifierade under kvartalet våra
kostnadsbesparingsåtgärder och omprioriterade vissa aktiviteter för
att motverka den allt större motvinden från valuta.

EMEAs starka utveckling fortsatte, tack vare innovativa produkter med
högre marknadsandelar som följd. Resultatutvecklingen för vår
verksamhet i Asien/Stillahavsområdet var fortsatt stabil.
Professionella Produkter hade ett starkt kvartal med en
rörelsemarginal på över 14% och en försäljningstillväxt på närmare
7%. Affärsområdet har en stark utveckling i alla segment. Hemmiljö
och småapparater befinner sig i en produktövergångsfas och investerar
för viktiga lanseringar inom det växande segmentet för sladdlösa
dammsugare.

Vår verksamhet i Nordamerika påverkades av betydligt lägre
försäljningsvolymer av luftkonditioneringsprodukter, som i
kombination med kraftigt ökade insatskostnader, förklarar nedgången i
rörelseresultatet jämfört med förra årets starka andra kvartal. De
viktiga åtgärder vi har vidtagit för att stärka våra vitvaror under
varumärket Frigidaire fortsätter att resultera i högre
marknadsandelar. Vårt affärsområde i Latinamerika hade ett utmanande
kvartal, vilket även inkluderade hanteringen av en rikstäckande
strejk bland lastbilschaufförer i Brasilien. Däremot är jag mycket
nöjd med teamens fokus på att genomföra prishöjningar och
kostnadsåtgärder för att minska den negativa påverkan av stigande
råmaterialkostnader och valutaeffekter.

Utöver de redan genomförda prisökningarna har vi aviserat ytterligare
prishöjningar på nyckelmarknader, främst i Nordamerika och
Latinamerika. I kombination med kostnadsbesparingar är vi fast
beslutna att motverka den ökade motvinden från råvarukostnader och
valuta. Vi bedömer nu den negativa påverkan från råvarukostnader till
cirka 1,8 Mdr kronor för 2018 jämfört med 2017 och vi planerar för
kostnadsinflation som en följd av de nyligen utlysta
handelsåtgärderna under sektion 301 i USA.

Nuvarande branschtrender pekar på något svagare utsikter avseende
marknadsefterfrågan för Nordamerika, Latinamerika och Australien,
till stor del drivet av högre marknadspriser till följd av ökade
insatskostnader.

Vi fortsätter att ta viktiga steg för att stärka vår produktportfölj.
Jag ser mycket fram emot de viktiga produktlanseringarna som vi
planerar för det andra halvåret i år och under 2019. De är
tillsammans med våra pågående investeringsprogram i Nordamerika,
Latinamerika och EMEA viktiga förutsättningar för att uppnå lönsam
tillväxt.

Vårt fokus på att utveckla förstklassiga konsumentupplevelser ska
tillsammans med prishöjningar på nyckelmarknader och
kostnadseffektiviseringar möjliggöra för oss att motverka den motvind
vi möter. När jag ser framåt, är jag övertygad om att vi är väl
positionerade för att leverera på vår strategi för lönsam tillväxt.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 18 juli kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och
Ekonomi- och finansdirektör

Anna Ohlsson-Leijon.
För deltagande per telefon, vänligen ring:

+ 46 (0) 8 505 564 74, Sverige

+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q2-2018

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72

Merton Kaplan, IR Manager, 070-885 7803

Arba Kokalari, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl.
0800 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor
genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta
hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande
globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi
gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova,
Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner
produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150
marknader varje år. Under 2017 hade Electrolux en omsättning på 122
miljarder kronor och cirka 56 000 anställda. För mer information
besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/electrolux/r/electrolux-delarsrapport-kv2-2018...
http://mb.cision.com/Main/1853/2577267/879967.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.