Du är här

2017-08-23

Elekta: Delårsrapport maj - juli 2017/18

Första kvartalet

· Bruttoorderingången ökade med 3 procent till 2 738 (2 662) Mkr
och var oförändrad beräknat på oförändrade valutakurser.

· Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 2 169 (1 882) Mkr och
12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

· Justerad EBITA* uppgick till 187 (166) Mkr. Inga
jämförelsestörande poster har rapporterats (-89 Mkr) och
kundförluster uppgick till -10 (-6) Mkr.

· Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år
uppgick till cirka 5 Mkr inklusive valutasäkringar.

· Justerad EBITA*-marginal uppgick till 9 (9) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 38 (-34) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till -1 (-64) Mkr. Resultat per aktie
var 0,00 (-0,17) kr före/efter utspädning.

· Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades med 213 Mkr
till -95 (-308) Mkr.

· Två ordrar från ledande sjukhus i Hong Kong på Elekta Unity
adderades till orderstocken.

*Justerad för jämförelsestörande poster och kundförluster, se sid 10
för avstämning mot rörelseresultatet. Fördelning av omstrukturerings-
och legala kostnader presenteras på sid 18.

Verkställande direktören kommenterar
Vårt kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbete ger resultat.
Leveransvolymerna närmar sig tillfredsställande nivåer efter den
stora omställningen vi genomförde första halvåret förra året.
Bruttomarginalen har förbättrats, kassaflödet har stärkts och
nettorörelsekapitalet är på en fortsatt låg nivå. Samtidigt
fortskrider kommersialiseringen av Elekta Unity väl och vi fortsätter
att investera i den och våra aktiviteter kring Elekta Digital.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15 procent i SEK och 12
procent beräknat på oförändrade valutakurser drivet av en stark
tillväxt i Kina, Västeuropa och på tillväxtmarknaderna.
Leveransvolymerna närmar sig tillfredsställande nivåer efter den
stora omställningen till en produktion baserad på order under det
första halvåret föregående år. Bruttomarginalen stärktes med 1,8
procentenheter och EBITA ökade med 13 procent till 187 Mkr.

Vi fortsätter att investera i morgondagens cancervård och under
kvartalet har ökade resurser lagts på kommersialiseringen av Elekta
Unity och satsningen på mjukvaruutveckling inom ramarna för
programmet Elekta Digital. Det har påverkat EBITA-marginalen, men
samtidigt prioriterar vi det dagliga arbetet för att kontinuerligt
förbättra våra processer och minska våra kostnader för att nå våra
mål. Från det genomförda förändringsprogrammet återstår även direkta
kostnadsbesparingar om totalt 150 Mkr, vilka kommer att realiseras
under året. Eftersom förändringsprogrammet är slutfört och de större
rättstvisterna avslutades förra året har vi inga engångskostnader
under kvartalet.

Orderingången i SEK ökade med 3 procent och var oförändrad beräknat på
oförändrade valutakurser. Sammantaget är jag övertygad om att vi kan
bättre, särskilt när Elekta Unity når marknaden i år. Orderingången i
Asien och Stillahavsområdet ökade med 10 procent, eller med 7 procent
beräknat på oförändrade valutakurser, till följd av en stark
utveckling i Sydostasien och en bra tillväxt i Kina. I Europa har vi
haft en stark utveckling i Tyskland, Italien och Spanien, men den
sammanlagda jämförelsen med föregående år var utmanande. I
Nordamerika börjar vi se resultaten från våra förbättringsaktiviteter
och orderingången ökade med 8 procent eller med 5 procent baserat på
oförändrade valutakurser. Marknadsutvecklingen i Latinamerika var
däremot svag.

ASTRO infaller i år i september och mycket av intresset kommer att
kretsa kring vårt banbrytande system Elekta Unity som kombinerar
strålterapi och visualisering med högfälts-MRI i realtid. Vi har
också adderat ytterligare två beställningar av Unity från ledande
sjukhus i Hongkong till vår orderstock under kvartalet. Den första
patientstudien har avslutats och visar en precision som överträffar
förväntningarna. Systemet genererar utmärkta bilder i kombination med
en precis strålformering. Vi är övertygade om att den nya tekniken
kommer att förändra strålterapin i grunden och skapa helt nya
möjligheter för läkarna och deras patienter. Vi är på väg mot
CE-märkning och ansökan om 510k som planeras före utgången av
kalenderåret och vi upprepar vår ambition om 75 order före utgången
av 2019.

Min ledningsgrupp är på plats och vår organisation är anpassad i linje
med det. Jag ser fram emot fortsättningen av räkenskapsåret och våra
mål är tydliga. Vi ska tillbaka till lönsam tillväxt och genom
kontinuerliga processförbättringar och kostnadsminskningar upprepar
vi vårt mål om en EBITA-marginal på minst 20 procent

Richard Hausmann
Vd och koncernchef

Information till aktieägare

Telefonkonferens
Elekta har en telefonkonferens den 23 augusti klockan 12:00 - 13:00
med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och
finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, ring cirka 5 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)8 566 42 690
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 855 753 22 36

Webbsändningen kan nås via följande länk:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1484137&s=1&k=39E555725E...

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Salford
Ekonomi- och finansdirektör
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 487
gustaf.salford@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Tobias Bülow
Director Financial Communications
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/delarsrapport-maj---juli-2017-18,c233...
http://mb.cision.com/Main/35/2331481/712634.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.