Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-15

Elektrobit Oyj: Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 15. huhtikuuta 2015 kello 16:00
Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00
alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1,
90590 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa
0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai
24.4.2015.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valinnut Seppo Laineen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että
hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin
Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki
Veikkolainen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000
euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:
valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet
400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun
Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi
oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan
tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ernst&Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,50 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,10 % yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Oulussa, 15.4.2015

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa
euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.www.elektrobit.com.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elektrobit Oyj via Globenewswire

HUG#1911403

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.