Du är här

2017-10-10

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2018

I enlighet med 2017 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech
valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna
skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre
största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till
kapitalandelen största aktieägaren. Därtill skall styrelsens
ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med
årsstämmans beslut utsetts:

·
Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

·
Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

·
Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

·
Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av
valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till
valberedningen.

Ulf Hedlundh, Svolder (bolagets näst största ägare sett till
kapitalandelen), är också adjungerad till valberedningen, genom
inbjudan från valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 67 procent av
röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2018:

·
Val av ordförande vid årsstämma

·
Antal ledamöter i styrelsen

·
Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för
kommittéarbete

·
Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

·
Arvode till revisor

·
Val av revisor

·
Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan
skicka e-post till valberedning@elosmedtech.com med rubrik "Till
Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Nellickevägen 22,
412 63 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 12 januari 2018.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 24 april 2018

Göteborg 2017-10-10

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45,
e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för
offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 15.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-valberedning-ut...
http://mb.cision.com/Main/1719/2364684/734402.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.