Du är här

2017-09-25

ELTEL: Eltel tecknar en avsiktsförklaring om att avyttra Power Transmission International

Eltel har idag tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin
verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden
AB, ett nybildat svenskt bolag som ägs av EnComm Ltd, en kenyansk
industriell ägare, och dess svenska partner Swede Energy Power
Solutions AB. Den planerade försäljningen av PTI kommer att minska
Eltels operativa risk framöver. I avsiktsförklaringen åtar sig båda
parterna att verka för att inom utsatt tid slutföra transaktionen.
Transaktionen är villkorad av godkännanden från nyckelkunder samt av
att köparen erhåller finansiering och tillser att Eltel befrias från
ansvar under vissa utestående garantiåtaganden under kundavtal.
Köparens åtagande omfattas av ett beloppsbestämt vite.

Det planerade avtalet avser en försäljning av alla Eltels aktier i
Eltel Networks TE AB (TEAB) och dess dotterbolag. Som en del av
avtalet kommer TEAB att fortsätta verka som underentreprenör för
Eltel vid slutförandet av två kontrakt i Georgien och Tanzania som
ingåtts direkt med Eltel. Projekten förväntas vara slutförda under
2018. Transaktionen förväntas undertecknas och slutföras innan
utgången av 2017. Köpesumman är nominell och uppgår till 1 krona.
Transaktionen förväntas under tredje och fjärde kvartalet ha en
negativ påverkan på koncernens EBITA om totalt cirka 9,0 miljoner
euro, inklusive utfall från pågående projekt samt ytterligare
avsättningar för eventuella återstående projektrisker. Eltel
uppskattar att den maximala negativa påverkan på kassaflödet kommer
att vara cirka 20 miljoner euro och att merparten kommer att
redovisas under återstoden av 2017.

I maj uppskattade Eltel att avvecklingskostnaden för denna
förlustbringande verksamhet, som ligger utanför kärnverksamheten,
förväntas uppgå till cirka 40 miljoner euro, varav huvuddelen
förväntas påverka resultatet under 2017 och resterande del under
2018. Under första halvåret 2017 uppgick dessa kostnader till totalt
26,4 miljoner euro. Den totala finansiella effekten av avyttringen
beräknas bli lägre än den estimerade avvecklingskostnaden om 40
miljoner euro. Försäljningen förväntas därmed vara ett fördelaktigare
alternativ för alla intressenter jämfört med den nuvarande
avvecklingsplanen.

För mer information:
Ingela Ulfves

VP - IR and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2017 kl. 18.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas
av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4
miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8
700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/eltel-tecknar-en-avsiktsforklaring-om-...
http://mb.cision.com/Main/11435/2353836/727244.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.