Du är här

2017-05-18

Elverket Vallentuna: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Elverket Vallentuna AB (publ)
Organisationsnummer 556577-2141

Sammanfattning av första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 80 323 tkr (99 904)
· EBITDA uppgick till 21 409 tkr (21 740)
· Rörelseresultatet uppgick till 18 879 tkr (20 374)
· Resultatet uppgick till 14 994 tkr (16 237)
· Soliditeten uppgick till 65,3 % (58,6 %)
· Operativt kassaflöde uppgick till 32 850 tkr (35 329)

Mildare väder än normalt resulterade i lägre elefterfrågan per kund
under första kvartalet. Framför allt var januari månad betydligt
varmare än samma period föregående år. Elhandelsverksamheten minskade
också planenligt kundportföljen i takt med att mindre lönsamma avtal
avslutades. Konsekvensen av de båda faktorerna blev att
Elhandelsverksamheten visade lägre omsättning för första kvartalet
jämfört med samma period föregående år. Högre marknadspriser med i
genomsnitt +8 öre/kWh för perioden kunde inte kompensera för
volymminskningen.

Energimarknadsinspektionen, som reglerar elnätsbranschens intäkter,
meddelade i början av april 2017 beslut att den slutligt tillåtna
intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015 blev cirka 77 Mkr högre
än vad Elverket de facto debiterat sina elnätskunder. Cirka 20 Mkr av
underdebiteringen från 2012-2015 debiterades under 2016.
Underdebiteringen från tillsynsperioden 2012-2015 äger Elverket,
enligt beslut från Energimarknadsinspektionen, rätt att ta ut av
kundkollektivet senast under tillsynsperioden 2016-2019. Elverket
vänder sig emot beslutet att debitera kunderna senast 2019 och har
tillsammans med många andra företag i branschen överklagat
myndighetens beslut.

Elnätssegmentets resultat för det första kvartalet är marginellt lägre
jämfört med samma period föregående år.

Vallentuna 2017-05-18

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558
35 63 eller Kristina Molin Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla
rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida:
www.elverket.se/finansiella-rapporter/.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elverket-vallentuna/r/delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/12455/2267969/675980.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.