Du är här

2017-05-24

Elverket Vallentuna: Kommuniké från årsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 23 maj 2017

Se nyheten från Elverket Vallentuna
(http://aktietorget.se/pressdocs/ElverketVallentuna/69779/Elverket_Vallen...)

Vid årsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 23 maj 2017
beslutade aktieägarna att:

· fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen, såsom de presenteras i årsredovisningen för 2016

· att, i enlighet med styrelsens förslag, lämna utdelning till
aktieägarna om 2,75 krona per aktie med fredagen den 26 maj 2017 som
avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utdelningen beräknas
utbetalas onsdagen den 31 maj 2017

· bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2016

· att, i enlighet valberedningens förslag, arvode till den
bolagsstämmovalda styrelsen ska oförändrat utgå med 150 000 kronor
till ordföranden och med 90 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till
ledamot för utskottsarbete ska utgå med 5 000 kronor. Ersättningen är
beräknad på sju (7) styrelsemöten per år. I händelse av extraordinära
möten ska en ersättning om 5 000 kr per ledamot och möte utgå. Arvode
till bolagets revisor utgår enligt av verkställande direktören
godkänd räkning

· att omvälja styrelseledamöterna Roger Gadde, Thomas Gustafsson och
Britt Sandberg, samt till nya styrelseledamöter välja Karin Öhrström
samt Jan-Erik Olsson, som även valdes till styrelsens ordförande

· att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, i
enlighet med valberedningens förslag. Auktoriserade revisorn Erik
Bergh kommer att utses till huvudansvarig för revisionen

· anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i
enlighet med styrelsens förslag

· anta riktlinjer för att utse valberedning, i enlighet med
valberedningens förslag

För ytterligare information kontakta:
Jan-Erik Olsson
Styrelseordförande
Elverket Vallentuna AB (publ)
+ 46 70 785 82 35
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elverket-vallentuna/r/kommunike-fran-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/12455/2272864/679176.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.