Du är här

2018-07-30

Emotra: Emotra erhåller godkänt patent i Japan

Som kommunicerats tidigare är Japan en av Emotras prioriterade
marknader. Bolaget har sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan. Nu
har japanska patentmyndigheten meddelat att Emotras japanska
patentansökan nr 2016- 516080 har godkänts.

Japanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan nr
2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK".
Sedan tidigare har ansökan godkänts av Patent & Registreringsverket,
PRV, i Sverige. Bolaget väntar alltjämt på besked från övriga
patentmyndigheter, eftersom samtliga ansökningar fortfarande är under
behandling från berörda myndigheter.

VD, Claes Holmberg konstaterar

"Att patentet nu har godkänts i ytterligare ett land är en viktig
nyhet för oss i Emotra. Vi har ännu inte erhållit några allvarliga
invändningar mot vår patentansökan från någon patentmyndighet. Vissa
påpekande från amerikanska myndigheter har föranlett smärre
justeringar av första patentkravet men annars verkar processen flyta
på som förväntat i olika länder. I nuläget fokuserar vi på att komma
igång i ett antal större städer inom EU men längre fram kommer USA,
Japan och Kanada att bli viktiga marknader för vår metod.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/emotra-erhaller-godkant-patent-i-japa...
http://mb.cision.com/Main/11655/2583369/884686.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.