Du är här

2017-10-04

Emotra: Femte utbildningsmötet om EDOR® genomfördes igår

Emotra AB ("Emotra") har tidigare meddelat att bolaget avser att
genomföra 12 seminarier i olika länder under 2017, för utbildning av
nya kliniska centra i användning av EDOR. Hittills har möten
arrangerats i Rumänien, Frankrike, Kazakstan, Portugal och nu senast
i Ungern. Igår den 3 oktober 2017 genomfördes ytterligare ett
utbildningstillfälle, denna gång i Budapest. I vilka länder kurserna
hålls styrs av möjligheterna att arrangera möten och klinikernas
möjligheter att lösgöra personal för kurstillfället. Diskussioner
pågår med ett flertal kliniker från vart och ett av de länder, i
vilka möten hittills genomförts. Klinikerna har meddelat att de
önskar gå vidare och anskaffa utrustning för rutinmässig användning
och för medverkan i en klinisk Fas IV uppföljning, som Emotra
förbereder.

De fyra första kurserna har samlat deltagare från psykiatriska
kliniker och forskningsinstitutioner hos större sjukhus och de
anmälda till gårdagens kurs i Budapest tillhör samma kategori. Liksom
vid tidigare kurstillfällen, var det ett antal kliniker som efter
mötet kontaktade Emotra för att diskutera förutsättningarna för att
anskaffa instrumentet.

I de fall kursdeltagarna önskar införskaffa utrustning har de ingen
möjlighet att lägga order direkt i samband med kurstillfället.
Anskaffning av ny utrustning måste beslutas av sjukhusledningen eller
funktioner med särskilt ansvar för sådana frågor. Genom de lyckade
kurserna har kontakt etablerats med ett flertal kliniker som framfört
att de önskar anskaffa EDOR®. Emotra erbjuder klinikerna ett antal
olika upplägg för att underlätta besluten för potentiella köpare.

Diskussioner pågår om prissättning på produkterna och om
ersättningsnivåer för klinisk uppföljning av testade patienter.

Forskningschefen, Lars-Håkan Thorell, kommenterar

"Från samtliga nu genomförda möten kan vi konstatera att det finns ett
uppenbart intresse bland de psykiatriska klinikerna, både att delta i
våra utbildningar och att komma igång med EDOR®", berättar Emotras
forskningschef, Lars-Håkan Thorell. "Vi bjuder in till de här
seminarierna ihop med forskare som medverkat i EUDOR-A och som redan
skaffat sig ordentlig erfarenhet av metoden. För Emotras del är det
viktigt att fortsätta arbetet med att dokumentera uppföljningen av
testade patienter. Vi måste samla data från många kliniska fall, så
att vi lär oss mer om metodens precision och tillförlitlighet. Med
det starka vetenskapliga underlag vi nu har, är det rätt tid för ett
så kallat Fas IV projekt. Det innebär att alla som köper och använder
EDOR® i klinisk verksamhet förbinder sig att dels ge klinisk
information om patienterna som testas och att dels följa upp dem
under ett år med avseende på självmord och självmordsförsök.
Statistiken ska sedan jämföras med tidigare års självmordsstatistik
vid kliniken. Fas IV studien skall på så vis ge information om
förändringar i självmordsfrekvensen i varje deltagande klinik,
jämfört med de tidigare åren och jämfört med kliniker som ännu inte
använder EDOR®. Den förväntas ge beviset om nyttan av EDOR® i
verkliga livet", berättar forskningschefen vidare. "Vi anpassar nu
metoden och journalföringsprogrammet, så att vi ska få möjligheter
att på ett enkelt och rationellt sätt dokumentera all viktig
uppföljningsdata. Våra diskussioner med de intresserade klinikerna
handlar bland annat om hur detta ska gå till och hur arbetet ska
värderas", avslutar Lars-Håkan Thorell.

EDOR® kommer att introduceras till psykiatriska specialistkliniker i
Europa som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera den
traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska
rutinsituationer. Genom att test med EDOR® identifierar hyporeaktiva
patienter och genom att hyporeaktivitet är en markör för
självmordsbeteende ger metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen.
Fortsatta studier, främst en succesivt växande dokumentation från
inrapportering via ett patientuppföljningssystem (Fas
IV-uppföljning), kommer på sikt ytterligare att öka förståelsen av
hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/femte-utbildningsmotet-om-edor--genom...
http://mb.cision.com/Main/11655/2360185/731555.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.