Du är här

2017-05-31

Emotra: Offentliggörande av memorandum

Den 7 juni 2017 inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s ("Emotra")
företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet
att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets
memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets
(www.emotra.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Teaser och
anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att
teckningstiden inleds.

Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs Emotra cirka 17,5 MSEK före
emissionskostnader. Emotra har på förhand erhållit
teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent
av emissionslikviden. Motivet för företrädesemissionen är att
tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets
metod EDOR®.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Emotra
att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att
närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare
information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions
hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på
telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och Arrangör Adress och ort Anmälan
tid
9 juni Sedermera Elite Park Avenue event@sedermera.se
201711:30 - Fondkommission HotelKungsportsavenyen 36,
13:00 Göteborg
14 juni Sedermera Scandic KlaraSlöjdgatan 7, event@sedermera.se
201711:30 - Fondkommission Stockholm
13:00
15 juni Sedermera Sedermera event@sedermera.se
201717:30 - Fondkommission FondkommissionNorra
19:00 Vallgatan 64, Malmö

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband
med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/offentliggorande-av-memorandum,c2277324
http://mb.cision.com/Main/11655/2277324/681966.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.