Du är här

2017-05-19

Emotra: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 19 maj 2017, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om företrädesemisson
av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst
motsvara ett belopp om 20 000 000 kronor (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets
metod EDOR®.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen
utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Göteborg i maj 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/stammokommunike-fran-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/11655/2269848/677208.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.