Du är här

2018-01-12

Analytikern: ”En köpvärd kassaflödesmaskin”

wysiwyg_image

Denna analys publicerades ursprungligen i nummer 8, 2017 av tidningen Aktiespararen .

Få företag ligger lika rätt i tiden som finländska hiss- och rulltrappsbolaget Kone. De globala megatrenderna med urbanisering, en åldrande befolkning och en generell ökad miljö- och säkerhetsmedvetenhet spelar på flera sätt koncernen i händerna.

När människor flyttar från landsbygden till storstäder ökar konkurrensen om värdefull mark i stadsområden. Den enda egentliga lösningen på följdproblemen som bostadsbrist och trångboddhet är att bygga fastigheter på höjden i form av skyskrapor. Ju högre byggnader och ju fler våningar desto större blir också behovet av en välfungerande hiss.

Ökad befolkningstäthet i städer kräver också genomtänkta lösningar för att hantera det stora flödet av människor i exempelvis gallerior och i andra byggnader. Med hjälp av Kones kunnande inom ”People Flow” kan en fastighet utformas för att yteffektivt hantera och planera detta flöde med hjälp av hissar, rullband, rulltrappor och automatiska dörrar.

Den åldrande befolkningen kräver också smarta hjälpmedel och transportlösningar, där hissar och rulltrappor förenklar individernas framkomlighet. En hiss ska inte enbart vara fungerande, den ska även vara alltmer energieffektiv och säker att åka med. Även det kräver mer underhåll och ökad tillsyn.

Kort sammanfattat: den moderna staden efterfrågar helt enkelt Kones produkter och tjänster i en allt högre utsträckning. Det syns inte minst när vi granskar koncernens räkenskaper för de senaste 10 åren. Sedan år 2007 har bolaget lyckats expandera sin rörelsemarginal från cirka 7,8 procent till dagens nivå 14,7 procent samtidigt som omsättningen ökat från 4,1 miljarder euro till 8,8 miljarder euro för helåret 2016.

Tillväxt under ökad lönsamhet är aktiemarknadens favoritkombination och Kone-aktien har haft en fenomenal kursresa på Helsingforsbörsen sedan finanskrisen år 2008/2009. Utvecklingen har även gjort Kones huvudägare och styrelseordförande, Antti Herlin, som kontrollerar 22 procent av kapitalet och 62 procent av rösterna, till Finlands rikaste person.

Försäljningsmässigt har Kone en global profil med en närvaro i fler än 60 länder runt om i världen. Den kinesiska marknaden är samtidigt den enskilt viktigaste marknaden för koncernen och svarar för cirka 30 procent av den totala omsättningen. Andra viktiga marknader är USA med 15 procent, följt av Frankrike och Tyskland med 5 procent vardera.

wysiwyg_image

Kones verksamhet är idag indelad i tre olika delar; Ny utrustning (55 procent av total försäljning), Underhåll (31 procent) och Modernisering (14 procent). Den första verksamhetsdelen innefattar försäljning av nya hissar, rulltrappor och automatiska dörrar till fastighets- och bostadsutvecklare. Den andra delen är i sin tur inriktad på regelbundet underhåll av det befintliga beståndet medan den tredje delen erbjuder modernisering av äldre hissar, rulltrappor och dörrar i form av reservdelar och/eller totala uppgraderingar.

Kones genomtänkta affärsmodell kombinerar på så vis det bästa ur flera världar. Med hjälp av affärsmodellens utformning genereras intäkter och kassaflöden under produkternas hela 20-30 åriga förväntade livscykel. Stora delar av komponenttillverkningen är dessutom outsourcad till underleverantörer, vilket gör att verksamheten är imponerande kapitalsnål och kan anpassas till fluktuationerna i efterfrågan.

Bolaget arbetar även aktivt med förskottsbetalningar i främst nya projekt, något som är fantastiskt ur en kassaflödessynpunkt. I praktiken finansierar kunderna verksamheten räntefritt och rörelsen genererar därför mycket starka kassaflöden. Att kalla koncernen för en kassaflödesmaskin är därför en korrekt bolagsbeskrivning, särskilt med tanke på att Kone betyder maskin på finska.

Men nyförsäljningen av hissar, rulltrappor och automatiska dörrar är till sin natur cyklisk. Efterfrågan går hand i hand med antalet nybyggnationer av bostäder och kommersiella fastigheter som i sin tur beror av utvecklingen för den globala konjunkturen. Historiskt har också följsamheten mellan Kone och byggsektorn varit hög.

Andelen service i förhållande till total försäljning ökar dock kontinuerligt. Med en installerad bas på över 1,1 miljoner enheter runt om i världen och nytillskott på omkring 140 000–160 000 enheter varje år, övergår Kones försäljningsmix naturligt mot större inslag av service. I praktiken betyder utvecklingen att Kones cykliska profil gradvist minskar varje år med ökad förutsägbarhet i kassaflöden samt intäkts- och resultatströmmen som följd.

Ett framgångsrikt företag med ljusa framtidsutsikter är sällan billigt på multipelbasis och Kone är inget undantag från denna regel. Baserat på vår prognos för helåret 2017 handlas aktien till ett p/e-tal på 24 gånger och 22 gånger för nästa år med en direktavkastning runt 3 procent. Ställer vi det skuldjusterade företagsvärdet mot rörelseresultatet (EV/EBIT) blir multiplarna 18 gånger för 2017 och 16,5 gånger för 2018.

Det är helt klart dyrt, men kvalitet kostar. Samtidigt kan vi fråga oss vad en rimlig multipel är för en global koncern som varje år ökar sin installerade bas och där en lagstadgad efterfråga på service och underhåll finns. Ett betydande värde finns även i den stora närvaron på snabbväxande asiatiska marknader som Kina och Indien. En stabil ägarstruktur och en skuldfri balansräkning är heller inte fel.

I det korta perspektivet är aktien inget fynd och koncernen har en viss valutamotvind för närvarande. Men Kone passar definitivt i den långa portföljen. Rådet blir köp, lyft blicken och fortsätt ackumulera aktier i det finska företaget under en längre tidsperiod.

Häng helt enkelt med på resan till översta våningen.

Christoffer Ahnemark

wysiwyg_image

FÖRETAGSBESKRIVNING

Kone är en global leverantör av hissar, rulltrappor och automatiska dörrar som grundades i Finland år 1910. Koncernen har omkring 52 000 anställda med produktionsanläggningar i Finland, Kina, USA, Mexiko, Tjeckien, m.fl. Aktien är noterad på Helsingforsbörsen och handlas under symbolen KNEBV. Börsvärdet uppgår till cirka 24 miljarder euro.

BÖRSTEMPERATUR

Marknadens syn på ledningens kompetens: AAAAA (5)
Tillväxtpotential: AAAA (4)
Direktavkastning: AAAA (4)
Lönsamhet: AAAA (4)
Trygg placering: AAAA (4)

LEDNING

Vd Henrik Ehrnrooth äger 238 000 aktier till ett värde av cirka 10,7 miljoner euro

OPTIMISTEN

Framtiden ser ljus ut för Kone enligt optimisten. Kone gynnas av globala megatrender, där allt mer bostadsbyggande sker på höjden i städer. Med starka strukturella trender i ryggen fortsätter aktien att marschera allt högre samtidigt som utdelningen ökar.

PESSIMISTEN

Pessimisten befarar att Kones framgångar redan är inprisat i dagens aktiekurs. En kraftfull inbromsning av Kinas fastighetsmarknad skulle dessutom slå hårt mot koncernens nyförsäljning av hissar och rulltrappor.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.