Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-04

En vinnande strategi

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "Emotionellt avsked från kursraketen"? Läs det här

Allmän reflektion

Det är dags för årets första inlägg av Korta Portföljen och ett nytt år ger som bekant nya möjligheter.

När vi intar 2018 befinner vi oss alltjämt i en långt gången uppåtgående börstrend. ”Bull”-marknaden är med andra ord intakt och har en robust ekonomisk expansion i ryggen.

Många – inklusive oss - har under åren ifrågasatt möjligheten till fortsatt börsuppgång. De som bestämt sig för att göra slag i saken och gå emot marknaden har under en lika lång tid gått en svag avkastning till mötes.

Trender tenderar nämligen att hålla i sig längre än vad man tror är möjligt. Även styrkan i trenden brukar också underskattas.

Makrotrend 2018

En tydlig makrotrend inför 2018 är Europa som fortsatt tillväxtstjärna bland världens utvecklade ekonomier. USA har kommit längre i konjunkturcykeln och närmar sig nu taket i kapacitetsutnyttjande samtidigt som arbetslösheten är väldigt låg.

Det här bör leda till att den amerikanska ekonomin kommer ha svårt att växa mycket snabbare än den långsiktiga trenden, även om skattereformen kan ge en reflationsfas till. Lägg därtill en fortsatt åtstramande amerikansk centralbank.

Europa befinner sig delvis i ett annat läge. Arbetslösheten (bortsett från Tyskland) är fortsatt relativt hög och det finns gott om lediga resurser i ekonomin och därför kan tillväxten också väntas förbli stark ytterligare ett par år. Exempel på portföljbolag med cyklisk exponering mot Europa finner vi också i Alimak Group, Indutrade, Trelleborg och Inwido.

Den tekniska analytikern

En teknisk analytiker arbetar efter devisen att en trend anses vara intakt till dess att ”motsatsen har bevisats” och att aktiekurser som befinner sig i en stigande fas har större sannolikhet för att fortsätta uppåt än för att vända nedåt.

Det här är även något vi försöker ha i åtanke när vi managerar Korta Portföljen.

Trots att vissa aktier har gått väldigt bra väljer vi att fortsätta äga dem så länge vi är tillfreds med den fundamentala bilden. Att sälja av aktier som ligger på plus för snabbt och sitta på förlorarna för länge är en vanlig mental fälla på börsen som vi försöker undvika att falla i.

Konsten att bedöma trendskiften

Nyckelfrågan för oss investerare blir att kunna skilja på de trender som håller på att upphöra och de som är av en mer långsiktig och uthållig karaktär. Vi bör också hela tiden försöka identifiera vilka nya event som skulle kunna fungera som katalysatorer för trendvändningar på marknaden.

Trendanalysen är ett nyttigt redskap vid beslutsfattande men för oss är den fundamentala variabeln alltjämt den som väger tyngst när investeringsbeslut ska fattas.

Som utomstående skulle man exempelvis kunna ifrågasätta vår försäljning av Tomra-aktien förra veckan med argumentationen att vi faktiskt inte sett någon trendvändning ännu.

Varken tekniska stöd eller glidande medeltal (200-dagars) har brutits och inga omslagsformationer (ex en huvud/skuldra-formation) har heller förekommit. Varför då sälja?

I Tomras fall tyckte vi helt enkelt inte längre att den fundamentala bilden såg tillräckligt ljus ut för att kunna motivera den höga aktiekursen. Värderingsmultiplarna hade expanderat kraftigt och kursen hade sprungit ifrån fundamenta.

Då vi samtidigt såg orosmolnen i det kortare perspektivet i form av pressade marginaler och vinster fann vi risken kontra avkastning inte längre attraktiv. Då aktien dessutom uppvisade inslag av ”trötthetstendenser” i form av överköpta RSI-nivåer tyckte vi att det var läge att sälja aktien på 129,50 kronor (nu 125,50), den uppåtgående trenden till trots.

wysiwyg_image

Rätt eller fel återstår att se.

Fortsatt starkt i toppen

Om vi däremot tittar till de andra toppinnehaven i portföljen (framförallt Loomis, Indutrade och Dometic) ser vi däremot en fortsatt positiv fundamental bild med förutsättningar för fortsatt god vinsttillväxt och även visst utrymme för uppvärderingar av aktierna.

Med det i ryggen är vi av naturliga skäl mer trygga att fortsätta ”rida vågen” i aktiekurserna, den starka kursutvecklingen till trots, och inte låsa in vinsterna alltför snabbt.

Korta Portföljens bevakningslista börjar dessutom att fyllas på med intressanta namn. Pengarna ”bränner” dock inte i fickan och vi har inte bråttom att köpa in nya case.

Vår strategi är i stället att successivt sjösatta kapitalet när goda risk/reward-situationer uppstår. Som vi alla vet uppstår kontinuerligt nya köp- respektive säljlägen på aktiemarknaden.

Börsen har dessutom börjat 2018 med en rivstart – men när de flesta ligger fullinvesterade kan det vara klokt att ha en del ”torrt krut” kvar.

Jämförelseindex

Från och med 2018 adderar vi ett nytt jämförelseindex till Korta Portföljen. Förändringen innebär ingen dramatik, utan sker för att ge en bättre bild av hur portföljen utvecklas relativt ett utdelningsinkluderande index, SIXRX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

När vi tog över förvaltaransvaret för Korta Portföljen var jämförelseindexet OMXS30 och vi inväntade 2018 för att göra förändringen.

Vår ambition är dock som tidigare att uppnå ”absolut” avkastning, vilket betyder en positiv riskjusterad avkastning oavsett hur index, i relativa termer, presterar.

Det går alltid att debattera vilket jämförelseindex som är mest rättvisande för portföljen.
I Korta Portföljen har vi till exempel haft längre perioder av en kassaandel på cirka 30–40 procent. Vi har även haft investeringar i Norge, Danmark och USA.

Att komponera ett specialindex är något otroligt tidskrävande som vi inte har möjlighet eller resurser till idag och vi använder därför SIXRX och OMXS30 som måttstock på den generella utvecklingen.

Sedan starten har vi dock presterat positiv avkastning två år i rad och levererat en avkastning – med hänsyn tagen till att enbart 60–70 procent av portföljen har varit exponerad mot aktiemarknaden – som är att betrakta som mycket tillfredsställande på riskjusterad basis.

Nu över till portföljen…

Där vi denna vecka inte gör några förändringar överhuvudtaget. Vi konstaterar däremot att innehaven i de nyligen köpta bolagen Alimak Group och Fagerhult går bra. Även Inwido ser för ovanlighetens skull stark ut.

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.