Du är här

2018-08-16

Endomines AB: Endomines delårsrapport för perioden januari- juni 2018

Positivt EBITDA under kvartal 2 2018 tack vare bra guldproduktion.
Projekten i Idaho framskrider enligt planerna

Endomines AB, pressmeddelande 16.8.2018 kl. 07:30 svensk tid

Kvartal 2 2018 (kontra kvartal 2 2017)
Operativ översikt

· Guldproduktionen uppgick till 129,6 kg (107,4)
· Anrikad malm uppgick till 44 453 ton (47 621) med guldhalt 3,6
g/ton (2,7)

· Cash Cost uppgick till 819 USD/oz (1 124)
Finansiell översikt

· Nettoomsättningen uppgick till 42,2 MSEK (34,6)
· Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av
TVL Gold var 11.4MSEK (0.5)

· EBITDA var 8,5 MSEK (0,5)
· Summa kassaflöde uppgick till ?15,5 MSEK (?5,6)
· Resultat per aktie var ?0,15 SEK (?0,64)
Första halvåret 2018 (kontra första halvåret 2017)
Operativ översikt

· Guldproduktionen uppgick till 221,8 kg (205,3)
· Anrikad malm uppgick till 82 021 ton (88 425) med guldhalt 3,3
g/ton (2,8)

· Cash Cost uppgick till 1 064 USD/oz (1 162)
Finansiell översikt

· Nettoomsättningen uppgick till 69,6 MSEK (63,1)
· Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av
TVL Gold var 7,8 MSEK (-0.8)

· EBITDA var 0,0 MSEK (?0,8)
· Summa kassaflöde uppgick till 71,6 MSEK (?17,1)
· Resultat per aktie var ?0,10 SEK (?1,44)
Strategisk översikt

· Endomines slutförde samarbetsförhandlingar med hela
personalstyrkan i Pampalo-gruvan i Ilomantsi, Finland, den 5 juni
2018, vilket ledde till permittering av 26 anställda i över 90 dagar
och uppsägning av 4 anställningsavtal främst efter kvartal 3 2018.

· Beslut fattades att skjuta upp investeringen som krävs för att
fördjupa gruvan i Pampalo. Följaktligen kommer
guldkoncentratproduktionen i Pampalo att tillfälligt stoppas efter
september 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Produktionsprognosen för 2018 har ändrats:
Nytt mål: Endomines förväntas producera 270-300 kg guld i Pampalo
under januari-september 2018.

Tidigare mål: Endomines förväntas producera 250-300 kg guld i Pampalo
under januari-september 2018.

+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Nyckeltal (Koncern) | Apr-Jun | Jan-Jun |
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|MSEK om ej annat anges | 2018| 2017| +/-| 2018| 2017| +/-|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Intäkter | 42,1| 33,9| 8,2| 71,5| 67,4| 4,1|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Kostnader |-33,6|-33,4| -0,2|-71,5|-68,2| -3,3|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Av- och nedskrivningar |-11,7| -9,8| -1,9|-23,1|-19,4| -3,7|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Justerat EBITDA | 11,4| 0,5| 10,9| 7,8| -0,8| 8,6|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|EBITDA | 8,5| 0,5| 8,0| 0,0| -0,8| 0,8|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Rörelseresultat | -3,2| -9,3| 6,1|-23,1|-20,2| -2,9|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Periodens resultat | -5,3| -9,8| 4,5| -3,5|-22,0| 18,5|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Resultat per aktie (SEK) |-0,15|-0,64| 0,49|-0,10|-1,44| 1,34|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
| | | | | | | |
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|KF från den löpande verksamheten | -3,0| -2,4| -0,6|-16,0| -5,4| -10,6|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Investeringar |-13,1| -2,8| -10,3|-73,7|-10,6| -63,1|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Finansiering | 0,7| -0,5| 1,3|161,3| -1,1| 162,4|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Summa kassaflöde | 90,1| 12,4| 77,7| 90,1| 12,4| 77,7|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
|Personnel at the end of the period| 42| 42| 0| 42| 42| 0|
+----------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+

Saila Miettinen-Lähde, vd: "Efter att ha slutfört våra
finansieringstransaktioner och förvärvet av TVL Gold i USA under det
första kvartalet återgick vi till vår vanliga verksamhet under det
andra kvartalet, med fokus på framgångsrik guldproduktion och
prospektering i Pampalo, Finland, och på att utveckla våra
nyförvärvade guldtillgångar i Idaho, USA.

Verksamheten vid gruvan i Pampalo framskred väl under det andra
kvartalet trots rådande, relativt svåra, bergförhållanden.
Guldproduktionen uppgick till 129,6 kg, vilket innebär en ökning på
cirka 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I
slutet av juni hade totalproduktionen under året nått 221,8 kg,
vilket ledde till att vi ändrade produktionsprognosen för
januari-september 2018 från 250-300 kg till 270-300 kg.

I juni slutförde Endomines samarbetsförhandlingar med hela
personalstyrkan i Pampalo-gruvan, vilket ledde till 26 permitteringar
och 4 uppsägningar som huvudsakligen kommer att genomföras efter det
tredje kvartalet. Efter förhandlingarna fattade vi det svåra beslutet
att skjuta upp investeringen som skulle krävas för att fördjupa
Pampalo-gruvan, eftersom vi bedömde att det rådande marknadspriset på
guld inte kan motivera investeringen. Följaktligen kommer
guldkoncentratproduktionen i Pampalo att tillfälligt upphöra efter
september 2018.

Vårt finansiella resultat speglade det goda produktionsresultatet, där intäkterna uppgick till 42,1 MSEK under det andra kvartalet och 71,5 MSEK under det första halvåret 2018. Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av TVL Gold, var tydligt positivt på 11,4 MSEK under det andra kvartalet och 7,8 MSEK under det första halvåret 2018.

Vårt omfattande prospekteringsprojekt längs Karelska guldlinjen
inleddes i maj och åtföljdes i juni av lanseringen av "Kultakisa
Kakkonen", en guldletartävling för amatörer. Genom den ökade
prospekteringsverksamheten strävar vi efter att möjliggöra lönsam
guldproduktion i regionen på lång sikt.

Projektutvecklingen vid Friday-gruvan i Idaho framskred enligt
planerna under det andra kvartalet. Vårt tillkännagivna mål om att
inleda produktionen i den första av de fem gruvorna i Idaho inom ett
år från förvärvet, dvs. senast i slutet av februari 2019, är
fortsättningsvis realistiskt och vårt projektteam arbetar hårt med
att minimera fördröjningen mellan verksamhetens upphörande i Pampalo
och produktionsstarten i Friday."

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 07:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i
Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska
Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho
USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga
tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv.
Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila
jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan
sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-delarsrapport-for-per...
http://mb.cision.com/Main/2472/2593377/892222.pdf
http://mb.cision.com/Public/2472/2593377/bf78c7c3e242cd54.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.