Du är här

2018-03-06

Endomines AB: ENDOMINES EMITTERAR AKTIER TILL JOENSUUN KAUPPA JA KONE OCH ETT KONVERTIBELT LÅN TILL SÄLJAREN AV TVL GOLD

Endomines Ab, pressmeddelande 6.3.2018 kl. 17:30 svensk tid

Endomines styrelse har idag beslutat om riktade kvittningsemissioner
av aktier respektive konvertibler till Joensuun Kauppa ja Kone Oy
("JKK") respektive säljaren av TVL Gold, i enlighet med bemyndigande
från den extra bolagsstämman den 8 januari 2018.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har bolagets långivare,
JKK, åtagit sig att kvitta hela Endomines utestående skuld om 3,6
MEUR till nyemitterade aktier i Endomines. Styrelsen har idag
beslutat om en riktad emission av 3 688 960 aktier till JKK,
motsvarande 10,5 procent av det totala antalet aktier i Endomines
efter emissionen, till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie.
Antalet aktier i Endomines kommer efter registrering av emissionen
till JKK att öka från 31 458 825 till 35 147 785 och aktiekapitalet
kommer att öka från 251 670 600 kronor till 281 182 280 kronor. Som
en följd av den riktade emissionen av aktier kommer Endomines inte ha
någon utestående skuld till JKK.

Vidare har styrelsen idag beslutat om en riktad emission av
konvertibler till ägaren av TVL Gold, det amerikanska gruvbolag som
Endomines fullföljde förvärvet av den 27 februari 2018. Som tidigare
meddelats ska 20,67 MUSD (170 825 528 kronor) av den totala
köpeskillingen om 31,25 MUSD erläggas genom ett konvertibelt lån.

Det konvertibla lånet om totalt 170 826 528 kronor löper med en årlig
ränta om 6,0 procent som efter Endomines val kan betalas kontant
eller i aktier. Halva konvertibellånet kan konverteras under perioden
31 mars 2019 - 30 mars 2020 (eller tidigare för det fall bolagets
styrelse beslutar att sådan förtida konvertering är i Bolagets bästa
intresse) till en konverteringskurs om 12,76 kronor per ny aktie.
Resterande del av konvertibellånet kan konverteras under perioden 31
mars 2020 - 30 mars 2021 till en konverteringskurs om 13,91 kronor
per ny aktie. Om inte konvertering skett senast den 1 april 2021 har
Endomines rätt att då verkställa konvertering av resterande del av
konvertibellånet till en konverteringskurs om 15,07 kronor per aktie.

Om konvertering sker efter cirka 12 respektive 24 månader enligt
beskrivningen ovan kommer innehavaren av konvertibeln att erhålla
totalt 12 834 250 aktier i Endomines, motsvarande cirka 26,8 procent
av det totala antalet aktier i bolaget efter nämnda konvertering och
emissionen till JKK enligt ovan (beräknat utan konvertering av räntan
till nya aktier). Som en följd av konvertering får innehavarens
totala aktieinnehav i Endomines inte överstiga 29,9 procent.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 mars kl. 17:30 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet,
utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil
långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd
kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta
område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-emitterar-aktier-till...
http://mb.cision.com/Main/2472/2466724/801673.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.