Du är här

2017-10-05

Endomines AB: Endomines rapporterar stabil produktion för det tredje kvartalet i enlighet med det uppjusterade produktionsm...

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det tredje kvartalet
och för de första nio månaderna 2017. Guldproduktionen under Q3
uppgick till 94,1 kg och under Q1-Q3 till 299,4 kg. Det goda
produktionsresultatet under det tredje kvartalet är en fortsättning
på den positiva trend som synts under detta år hittills och
återspeglas av ökad guldhalt och förbättrad produktionseffektivitet.
Därmed överskred guldproduktionen om 299,4 kg hittills under året
betydligt motsvarande period under 2016 om 215,2 kg.

+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Produktionen | jul-sep | jan-sep | Helår |
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
| | 2017| 2016| +/-| 2017| 2016| +/-| 2016|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Anrikad malm (ton) |37 422|36 104|1 318|125 847|108 724|17 123|150 917|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Ingående guldhalt (g/t)| 3,0| 2,7| 0,3| 2,8| 2,4| 0,4| 2,6|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldutbyte i verket (%)| 83,8| 85,3| -1,5| 83,5| 82,8| 0,7| 82,9|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Tillgänglighet (%) | 34,2| 34,0| 0,2| 39,6| 35,7| 3,9| 37,6|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldproduktion (kg) | 94,1| 83,0| 11,1| 299,4| 215,2| 84,2| 325,0|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldproduktion (oz) | 3 025| 2 667| 358| 9 626| 6 918| 2 708| 10 449|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Skadefrekvens LTIFR | | | | 8| 6| | 8|
+-----------------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis
på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa
laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.

LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag
räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR
är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Malmproduktionen har överträffat Bolagets förväntningar hittills under
året, vilket även ökat anrikningstonnaget. Ingående guldhalten har
samtidigt legat mellan 0,3-0,4 gram per ton högre än förväntat och
var under det tredje kvartalet 3,0 g/t och hittills under året 2,8
g/t. Samtidigt som den förbättrade guldhalten främst beror på en
högre guldhalt i malmen har även Bolagets förbättrade
produktionseffektivitet inom malmbrytning, utvecklingsarbete och
kärnborrning bidragit till en högre guldproduktion än förväntat.

Produktionsmålet för helåret 2017:

Endomines produktionsmål för helåret är 350-400 kg guld som justerats
uppåt enligt ett press-meddelande den 27 september 2017.

En fullständig delårsrapport kommer att lämnas den 9 november 2017.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08:50 CEST

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet,
utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil
långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd
kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta
område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-rapporterar-stabil-pr...
http://mb.cision.com/Main/2472/2360926/732024.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.