Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Endomines AB: Positivt EBITDA för året hittills huvudsakligen från stabil produktion

TREDJE KVARTALET 2017 (Q3 2016)

· Guldproduktionen uppgick till 94,1 kg (83,0)
· Anrikad malm uppgick till 37 422 ton (36 104) med guldhalt 3,0 g/t
(2,7)

· Cash Cost uppgick till 1 081 USD/oz (1 113)
· Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (27,4)
· EBITDA var 1,1 MSEK (1,3)
· Summa kassaflöde uppgick till 1,6 (-7,4)
· Resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (-12,3)
· Resultat per aktie var -0,79 SEK (-1,17)
JANUARI-SEPTEMBER 2017 (9M 2016)

· Guldproduktionen uppgick till 299,4 kg (215,2), +39 procent, detta
som ett resultat av högre ingående guldhalt, en förbättrad
produktionseffektivitet och ökat tonnage

· Anrikad malm uppgick till 125 847 ton (108 724) med guldhalt 2,8
g/t (2,4)

· Cash Cost uppgick till 1 136 USD/oz (1 265)
· Intäkterna uppgick till 91,1 MSEK (64,5), +41 procent
· EBITDA var positivt och uppgick till 0,2 MSEK (-9,3)
· Summa kassaflöde uppgick till -15,5 (25,9)
· Resultat efter skatt uppgick till -30,3 MSEK (-40,6)
· Resultat per aktie var -2,89 SEK (-4,12)
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Undantag från förväntade överträdelser i lånekovenanter avseende
banklånen per den 31 december 2017 har erhållits den 7 november

· Den 26 oktober 2017 offentliggjorde Bolaget att Marcus Ahlström
har från och med 1 januari 2018 blivit utnämnd till ny ekonomichef

UTSIKTER FÖR HELÅRET 2017
Bolaget beräknar att producera mellan 350 och 400 kg guld i
Pampalogruvan genom fortsatt selektiv gruvdrift.

Bolagets strategi
Förutom fortsatta investeringar i Karelska Guldlinjen håller Endomines
på att ompröva strategin och öka fokus på fusioner och
företagsförvärv. Bolaget har för avsikt att bredda dess tillgångsbas
och bygga en långsiktig plattform för tillväxt genom att förvärva
tillgångar i stabila jurisdiktioner, främst sådana som med en
relativt kort tid till produktion och begränsat investeringsbehov.
Huvudfokus för Endomines kommer fortfarande att ligga på guld.

Finansiella nyckeltal för koncernen

+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| | jul-sep | jan-sep | Helår|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|MSEK om ej annat anges | 2017| 2016| +/-| 2017| 2016| +/-| 2016|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Intäkter | 27,6| 27,4| 0,2| 91,1| 64,5| 26,6| 102,1|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Kostnader |-26,6|-26,1| -0,5|-90,9|-73,9|-17,0|-109,8|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|EBITDA | 1,1| 1,3| -0,2| 0,2| -9,3| 9,5| -7,7|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Av- och nedskrivningar | -7,7|-13,7| 6,0|-27,1|-31,2| 4,1| -95,4|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Rörelseresultat | -6,6|-12,4| 5,8|-26,8|-40,6| 13,8|-103,1|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Periodens resultat | -8,3|-12,3| 4,0|-30,3|-40,6| 10,3|-125,0|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Resultat per aktie (SEK) |-0,79|-1,17| 0,38|-2,89|-4,12| 1,23|-12,49|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| | | | | | | | |
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Kassaflöde fr. löpande verksamhet | 2,9| 6,2| -3,3| -2,4| -9,2| 6,8| -13,6|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Investeringar | -1,1|-12,6| 11,5|-11,7|-28,7| 17,0| -40,3|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Finansiering | -0,3| -1,0| 0,7| -1,4| 63,7|-65,1| 62,8|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Summa kassaflöde | 1,6| -7,4| 9,0|-15,5| 25,9|-41,4| 9,0|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Likvida medel vid slutet av perioden | 13,8| 46,4|-32,6| 13,8| 46,4|-32,6| 29,4|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Personalantal, vid slutet av perioden| 41| 43| -2| 41| 43| -2| 44|
+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Produktionen | jul-sep | jan-sep | Helår|
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
| | 2017| 2016| +/-| 2017| 2016| +/-| 2016|
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Anrikad malm |37 422|36 104|1 318|125 847|108 724|17 123|150 917|
|(ton) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Ingående | 3,0| 2,7| 0,3| 2,8| 2,4| 0,4| 2,6|
|guldhalt (g/t)| | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldutbyte i | 83,8| 85,3| -1,5| 83,5| 82,8| 0,7| 82,9|
|verket (%) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Tillgänglighet| 34,2| 34,0| 0,2| 39,6| 35,7| 3,9| 37,6|
|(%) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldproduktion| 94,1| 83,0| 11,1| 299,4| 215,2| 84,2| 325,0|
|(kg) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Guldproduktion| 3 025| 2 667| 358| 9 626| 6 918| 2 708| 10 449|
|(oz) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Skadefrekvens | -| -| -| 8| 6| -| 8|
|LTIFR | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Genomsnittligt| 1 288| 1 335| -47| 1 255| 1 257| -2| |
|guldpris | | | | | | | |
|(USD/oz) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+
|Cash Cost | 1 081| 1 113| -32| 1 136| 1 263| -127| 1 195|
|(USD/oz) | | | | | | | |
+--------------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar:
"Vi fortsatte visa stabila produktionsresultat under det tredje
kvartalet, med en produktion på 94 kg guld. Efter att ha producerat
299 kg guld under de första nio månaderna i år är vi på god väg att
nå vårt utökade produktionsmål på 350-400 kg guld under helåret 2017.

Vårt program gällande prospekteringsborrning i de djupare delarna av
Pampalogruvan blev klart under det tredje kvartalet. Borrningarna
visar att mineraliseringen fortsätter mot djupet och de preliminära
resultaten indikerar att det finns malmtonnage för ytterligare cirka
ett års produktion ned till vertikalt 100 meter under nuvarande
produktionsområdena. Arbetet med en lönsamhetsanalys av en
fördjupning av gruvan, som inkluderar nödvändiga investeringar i
snedbanan, pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.

Vi har fortsatt planeringen av regional prospektering längs Karelska
Guldlinjen. En ny prospekteringsstrategi presenterades i augusti, som
syftar till att definiera nya prospekteringsmål genom att utveckla
och utnyttja tre-dimensionella modeller av områdena. Modellerna
kommer att utnyttja existerande prospekteringsinformation från flera
olika ämnesområden och inkludera geokemiska prover, diamantborrning
samt geofysiska såväl som strukturella observationer och geologiska
kartor. Dessutom kommer ny information, genom moderna metoder såsom
infraröd skanning av borrkärnor, att läggas till över tid och höja
kvalitén på modellerna. Vi är entusiastiska över den nya kunskapen
som vi erhåller genom detta arbete och har en mycket positiv syn på
de framtida möjligheterna för och längs med Karelska Guldlinjen."

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta
pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.endomines.com

Nästa finansiella rapport
Endomines bokslutskommuniké för helåret 2017 offentliggörs torsdagen
den 15 februari 2018.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november kl. 08:45
svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet,
utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil
långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd
kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta
område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/positivt-ebitda-for-aret-hittil...
http://mb.cision.com/Main/2472/2386330/748647.pdf
http://mb.cision.com/Public/2472/2386330/8ba82fc21dfe8f92.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.