Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-21

Energi Danmark A/S : Halvårsregnskabsmeddelelse 2015 - Energi Danmark AS

Aarhus den 21. august 2015

Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2015 et resultat før skat på
47,95 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 7,8 mia. kr. Det svarer til
en forrentning, før skat, af den gennemsnitlige egenkapital på 9,7 % p.a. og
en stigning i omsætningen på 26,4 % i forhold til 1. halvår 2014.

Energi Danmark koncernens balance er ultimo halvåret 2015 opgjort til 3.414,3
mio. kr., hvilket er stort set uændret ift. ultimo år 2014.

Koncernens nordiske 100 % ejede datterselskaber har i 1. halvår 2015
realiseret et mindre salg sammenlignet med 1. halvår 2014, hvilket forventes
indhentet i andet halvår 2015.

Energi Danmark Forvaltning A/S fortsatte en meget tilfredsstillende udvikling
i 1. halvår 2015 og selskabet realiserede et tilfredsstillende resultat før
skat på 13,04 mio. kr.

Energie Vertrieb Deutschland EVD GmbH, med hovedkontor i Hamburg, er kommet
rigtigt godt fra start i det andet egentlige driftsår og har opnået en meget
værdifuld viden om markedsforhold og vores systemmæssige platform er fuld
operationel. I Tyskland blev der således i 1. halvår realiseret et særdeles
tilfredsstillende resultat før skat på 0,518 mio. EUR, og Stadt Hamburg er en
af koncernens nye store kunder i Tyskland.

Energi Danmark Vind A/S har pr. 30.06.2015 fortsat den tilfredsstillende
udvikling og realiserede et resultat før skat på 8,44 mio. kr.

Energi Danmark arbejder aktivt for at sikre, at der er en fri og rigtig
prisdannelse på elmarkedet. På grundlag af konkurrencemyndighedernes
afgørelse i tidligere år har Energi Danmark, sammen med over 1.100 andre
virksomheder, anlagt en erstatningssag mod DONG Energy med krav om
tilbagebetaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede
urimeligt høje priser i perioden 1. juli 2003 - 31. december 2006.

I substanssagen mellem DONG Energy og Konkurrencerådet er status, at
skønsmændene har afleveret deres skønsrapport, og DONG Energy har afgivet
deres processkrift om skønsrapporten. Konkurrencerådet og biintervenienterne
har afleveret processkrift om skønsrapporten den 15. april 2015. Sagen skal
domsforhandles til foråret 2016, hvorfor der kan forventes en dom om lidt
over et år.

I erstatningssagen afventer vi dom i substanssagen, og ventetiden udnyttes til
at få opdateret databaser, modeller mv. indtil foråret 2016, hvor
skyldsspørgsmålet bliver afgjort, og vi forventeligt kan genoptage
erstatningssagen.

Der er ikke foretaget review eller revision af tallene for 1. halvår 2015.

Begivenheder indtruffet efter 30.06.2015:

Den engelske finansminister annoncerede helt uventet den 08.07.2015
regeringens ophævelse af "Climate Change Levy (CLL)" pr. 01.08.2015.
Ophævelsen af CLL betyder, at de af Energi Danmark indkøbte
kapaciteter på kablerne til UK ikke har værdi ud over prisforskellen mellem
Holland og UK.

Energi Danmark har købt kapaciteter for rest år 2015 og 2016 i god tro om at
CLL var en ordning som den engelske regering stod behørigt bag. Energi
Danmark har igennem de senere år fået certificeret danske og svenske
vindmøller samt decentrale værker med henblik på salg af LEC i UK.

Førnævnte vil betyde et tab for Energi Danmark i størrelsesordenen 45-50 mio.
kroner i andet halvår 2015 på salg af LEC, som følge af den ændrede
lovgivning i England.

Ovenstående medfører en nedjustering af forventningerne til et årsresultat før
skat i størrelsesordenen 75 mio. kr.

Vedhæftet er 'Halvårsregnskabsmeddelelse 2015 - Energi Danmark AS'

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65.
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87
80.

Halvårsregnskabsmeddelelse 2015 - Energi Danmark AS
http://hugin.info/163789/R/1946967/706792.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Energi Danmark A/S via Globenewswire

HUG#1946967

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.