Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

ENERSIZE: EGNA PROJEKT GRUND FÖR MJUKVARUSATSNING - ORDFÖRANDE

STOCKHOLM (Direkt) Energibesparingsbolaget Enersize, som effektiviserar
industriella tryckluftssystem och som listas på Nasdaq First North torsdagen
den 15 juni, ska genomföra en rad egna projekt som så småningom ska bana
vägen för försäljning av mer självgående mjukvarulösningar globalt.

Det säger Enersize styrelseordförande Christian Merheim i en intervju med
Nyhetsbyrån Direkt.

Cirka 90 procent av den globala tillverkningsindustrin använder tryckluft.
Enersize har en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys som
enligt bolaget i regel möjliggör cirka 20-30 procents energibesparing.

Enersize tar betalt utifrån hur stora besparingar som deras lösning
åstadkommer åt kunden och fakturerar sedan cirka hälften av det besparade
beloppet.

Hur mäts besparingarna i en föränderlig produktionsverksamhet? Det borde bli
en del diskussioner med kunderna om hur det ska mätas?

"Det är absolut en utmaning. Samtidigt är denna modell en möjlighet att
utmärka sig. Vi tycker att metoden fungerar helt okej i dag, men det är något
vi så klart strävar efter att bli bättre och bättre på", säger Christian
Merheim.

"I takt med att vi blir ännu bättre på det blir det också mer pengar till oss
eftersom det krävs mindre felmarginaler för att kunden ska bli nöjd",
tillägger han.

Enersize emission fulltecknades nyligen och tillför bolaget cirka 28 miljoner
kronor. Teckningskursen på 6:90 kronor per aktie innebär en värdering av
företaget på 174 miljoner kronor före emissionstillskottet.

Varför anser du att man ska köpa aktier i Enersize?

"En anledning är att man kan göra skillnad i något som är viktigt - minskade
utsläpp av koldioxid. Det andra är att jag tror att det här är en bra affär
med enorm potential. Fem procent av världens elförbrukning går till
tryckluftssystem, vilka är väldigt ineffektiva. Ingen har intagit ett
systematiskt förhållningssätt och använt avancerad mjukvaruanalys för att
hitta besparingar i systemen".

Hur ser er övergripande plan ut?

"Vi har börjat få en del kunder i framförallt Kina som är tillverkningens
Mecka med stora fabriker. Det är bra i det läge vi nu befinner oss i där det
krävs lite mer handpåläggning och experthjälp från oss för att få till
besparingarna. Ju mer vi går mot en autonom mjukvara, desto mer automatiserat
blir det och desto mindre fabriker kan vi ta oss an. Målet är dels att bygga
upp fler och fler projekt och framförallt att fokusera på att utveckla nästa
generations mjukvara som ska göra oss marknadsledare på den globala marknaden
för tryckluftsoptimering."

"Med rätt sorts mjukvara kan man lämna implementeringen till de mindre, lokala
tryckluftsrelaterade bolag som arbetar med att exempelvis söka
tryckluftsläckage, dimensionera tryckluftssystem eller installera rör. De kan
med vår mjukvara erbjuda sina lokala kunder det vi i dag erbjuder våra stora
kunder", säger Christian Merheim om målbilden på sikt.

"Vi kommer även att ta projektverksamheten till Europa under detta året",
tillägger han.

Varför just Europa?

"Europa är en marknad som ligger nära till hands. Vi har bra resursmässiga
möjligheter att arbeta där. Det är en relativt homogen marknad inom EU. USA
tror vi att man bättre adresserar med lokala partners och en väl fungerande
mjukvara. Det kommer i ett lite senare steg."

För 2017 är Enersize mål att teckna 10 nya kundavtal beträffande projekt. Hur
går det?

"Vi presenterade precis årets femte nya installationsavtal, vilket innebär att
vi följer vår plan ganska exakt."

Ni har som mål att nå ett positivt kassaflöde i projektverksamheten 2017 - vad
innebär det? Vad har ni för ytterligare kostnader därutöver?

"Projektverksamheten avser de operativa projekt vi själva bedriver, i
dagsläget framförallt i Kina. Utanför det ligger exempelvis den
marknadsexpansion vi vill göra globalt och kostnader för utveckling av
avancerad och autonom mjukvara".

Enersize har som mål att omsätta 40 miljoner euro på årsbasis 2019. Ni sålde
för 0,35 miljoner euro i fjol. År 2019 inleds om bara 19 månader. Hur
sannolikt är det att ni kommer att nå det försäljningsmålet?

"Det här är en målsättning som vi har satt upp och som vi ser är realistisk om
allting klaffar och vi följer vår plan. Vi ger som bolag inga prognoser utan
detta är en tydlig målsättning vi har att under slutet på 2019 uppnå en
löpande årsomsättning om 40 miljoner euro", svarar Christian Merheim.

"För närvarande ligger vi helt enligt plan med att ta in nya kunder och
projekt. Genombrottet kom vid årsskiftet. Under senaste halvåret har vi tagit
flera större projekt", framhåller han.

År 2019 har Enersize samtidigt som mål att ha en vinstmarginal på 10 procent.

"Man kanske egentligen borde säga att vi vill ha fortsatt stark tillväxt under
lönsamhet 2019. Vissa anser att 10 procents vinstmarginal är lågt, men att ha
en fortsatt kraftig tillväxt och samtidigt en vinstmarginal på 10 procent
måste anses som mycket starkt. Målet är att bli marknadsledande och expandera
kraftigt för att bibehålla det försprånget. Det innebär så klart lägre
nettomarginaler än för ett bolag som inte är ett tillväxtbolag", säger
Christian Merheim.

Att kunna nå ut globalt via mjukvara är en större kaka än att genomföra egna
projekt, resonerar han.

Från vilka länder ska försäljningen komma?

"Målen är egentligen enbart baserade på den försäljningspipeline vi har i dag,
vilket huvudsakligen är Kina och i viss mån Europa."

Bolaget uppger sig i dag ha en pipeline med besparingar hos kundbolagen på
över 55 miljoner euro. Med häften av det som vinstdelning för Enersize
motsvarar det en potentiell intäkt på 22,5 miljoner euro.

Vad behöver komma på plats under dessa 19 månader för att ni ska vara redo att
nå säljmålet 2019?

"Vi behöver fortsätta ta in projekt i Kina och hinna expandera bolaget
tillräckligt för att kunna implementera dem inom våra satta tidsramar. De
största utmaningarna är att hinna rekrytera, bibehålla företagskulturen och
undvika förseningar."

Hur exponerade är ni inför en eventuell inbromsning i Kinas ekonomi de
närmaste åren?

"Jag tror att vi har en bra positionering där. Vi arbetar ju inte för ökad
produktion utan för effektivisering av befintlig produktion. Trots
inbromsningen i Kina ser det samtidigt väldigt ljust ut för den kinesiska
tillväxten som är fortsatt hög i en global jämförelse."

Hur tror du att relationen mellan projektintäkter kontra intäkter från att
sälja mjukvara till andra aktörer ser ut 2019?

"Det året har vi inte räknat med några större mjukvaruintäkter. De kommer året
därpå. 2019 ska vi ha fullt autonom mjukvara färdig för marknadslansering.
Det betyder dock inte att vi inte kommer att ha vissa mjukvaruerbjudanden och
intäkter från detta redan innan dess".

Vilka utmaningar ser du på vägen mot att ta fram en självgående mjukvara som
ska kunna föreslå effektiviseringar inom en rad olika typer av
tryckluftssystem?

"Med den kunskap som vi har idag ser jag inga större utmaningar för oss att ta
fram en automatiserad mjukvara. Utmaningen kommer så klart att ligga i att
göra den så bra som möjligt - gärna bättre än en mänsklig expert men
samtidigt tillräckligt robust för att alltid kunna klara sig helt
självständigt. Även om mätningar eller annan input är ofullständiga eller
rent av felaktiga ska systemet ändå dra riktiga slutsatser eller åtminstone
identifiera problemet och påkalla hjälp".

Kan det bli aktuellt att ta in ytterligare kapital?

"Vi ser inget behov av det i dag, men om vi på vägen ser att mer kapital hade
stärkt möjligheten att ta en större bit av marknaden är det definitivt
intressant. Man kan även tänka sig att förvärv kan föranleda ökat
kapitalbehov."

Ni beskriver marknaden som fragmenterad - kan det finnas förutsättningar för
en aggressiv förvärvsstrategi? Eller är det aggressiv organisk tillväxt som
gäller?

"Vi ser huvudsakligen en organisk marknadstillväxt framför oss. Det är en
väldigt oexploaterad marknad så vi ser inte många möjligheter att förvärva
marknadsandelar genom bolagsförvärv. Snarare att vi kan lyfta in befintliga
aktörer som partners till oss där vi möjliggör nya affärer för dem med vår
mjukvara", säger Enersize-chefen.

"När det gäller förvärv tror jag att vi kan göra en del på tekniksidan. Det
finns en del nischade företag som kompletterar det vi gör rätt bra,
exempelvis de som tillverkar kompressorstyrsystem."

Hur stora är era implementationskostnader?

"Ofta börjar vi med en installation av mätsystem på 10.000-30.000 euro. Vi
brukar säga att den totala projektkostnaden brukar ligga någonstans mellan
5-10 procent av den totala besparingspotentialen i projekten och då ingår
även kostnaderna för de åtgärder som görs i kundens system för att uppnå
besparingarna. Vi genomför åtgärder stegvis så kostnaderna uppstår efter
hand, men självklart går vi alltid först på de lågt hängande frukterna med
minst investeringskostnader".

Hur ser den förväntade prisutvecklingen för era tjänster ut?

"Successivt minskade sensorkostnader och minskade kostnader på att koppla ihop
sensorer och nätverk har möjliggjort att vi är där vi är i dag. Denna
prisutveckling kommer att fortsätta, vilket antingen minskar
implementationskostnaderna eller ger möjlighet till mer avancerade system för
samma prislapp. Jag tror att man kommer att kunna hitta mer och mer
besparingar efterhand som vår mjukvara utvecklas och antalet sensorer ökar,
vilket kommer öka kundvärdet och därmed ge oss möjlighet till större intäkter
från varje kund. Ju mer vi går mot autonom mjukvara, desto effektivare blir
projekten att genomföra. Så svaret är väl egentligen billigare och bättre för
kunden samt mer intäkter för vår del."

Vilka typer av tryckluftssystem kan ni bearbeta? Finns det några
begränsningar?

"I dagsläget använder vi en del egna experter för att göra analyserna. Det
innebär att vi blir begränsade till stora fabriker och stora projekt. Det är
ett viktigt skäl till att vi är i Kina - där hittar man de stora fabrikerna.
Men med den mjukvara vi tar fram har vi som mål att i framtiden kunna
adressera alla tryckluftssystem - egentligen ned till de allra minsta
systemen som man hittar i exempelvis bilverkstäder och liknande".

På bolagets största marknad - Kina - står tryckluftssystemen för nära 10
procent av all använd el. Kina är väldigt progressiva med att sänka sina
utsläpp, enligt Enersize ordförande.

Är äldre tryckluftssystem mindre effektiva än nya?

"Så är det ju i grunden. Ett nytt system innehåller ofta nyare och bättre
komponenter. Det sker rätt mycket utveckling på komponentnivå. Exempelvis
arbetar kompressortillverkarna såsom Atlas Copco framgångsrikt för att göra
bättre och effektivare kompressorer, men kompressorn är bara en liten del av
det totala systemet - ingen komponenttillv...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.