Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Enersize: Enersize Oyj: Fulltecknad nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 11 maj 2017 avslutades teckningstiden i Enersize Oyj:s
("Enersize") nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq
Stockholm First North ("First North"). Nyemissionen tecknades till
cirka 28 MSEK, inklusive teckningsåtagande och är därigenom
fulltecknad. Därmed tillförs Enersize cirka 26 MSEK efter
emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Genom nyemissionen tillförs
Enersize cirka 700 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att
skickas ut idag, den 17 maj 2017. Första dag för handel är, givet
marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli den 15 juni 2017.

VD Sami Mykkänen kommenterar

"Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i
nyemissionen. Intresset för vår teknologi och vår väg framåt är stort
och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det
kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den
marknadsacceleration och nyrekrytering som vi har påbörjat inför
global lansering av vårt helautomatiserade analysverktyg.
Markandsaccelerationen har redan börjat, bland annat genom nya
kundavtal i Kina med exempelvis ett andra avtal med både BOE och
Foton."

Styrelseordförande Christian Merheim kommenterar

"Med denna fulltecknade nyemission har Enersize nu resurser att med
full kraft ge sig in på den globala marknaden för industriell
tryckluftsoptimering. Vi är redan idag unika genom användandet av
avancerad dataanalys på en marknad som kännetecknas av att vara både
lokal och fragmenterad samt ha en låg teknikmognad. Enersizes
avancerade teknologi och de automatiserings- och
samordningsmöjligheter som möjliggörs av denna kommer innebära ett
paradigmskifte för tryckluftsoptimering och Enersize är nu perfekt
positionerat för att bli marknadsledare."

[image][image]

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 28 MSEK, inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om drygt 100 procent.
Genom nyemissionen nyemitteras 4 050 000 aktier. Tilldelning har
skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets
prospekt. Enersize tillförs därmed cirka 28 MSEK före
emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Besked om tilldelning erhålls i
form av avräkningsnota, vilka är planerade att skickas ut idag, den
17 maj 2017. Likvid skall erläggas senast fyra svenska bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Planerad notering på First North och lock up-avtal

Enersize har ansökt om att notera sin aktie på Nasdaq Stockholm First
North. Enersizes huvudägare, styrelseordförande och VD har inför
planerad notering ingått lock up-avtal. Totalt är cirka 60 procent av
aktierna under lock-up från första planerade handelsdag. Första dag
för handel är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli
den 15 juni 2017

Antal aktier och aktiekapital

När Enersizes nyemission registrerats hos finska Patent- och
registerstyrelsen kommer det totala antalet aktier att uppgå till 29
229 680 stycken. Emissionslikviden avsätts till fonden för inbetalt
fritt eget kapital och aktiekapitalet uppgår till 82 296,54 EUR.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i
samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North
och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

Finsk juridisk rådgivare:

Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en
egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer
Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela
världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker.
Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte
behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda
besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av
världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända
biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors
samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är
Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North
och Nasdaq Stockholm First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj--fulltecknad-nyemissio...
http://mb.cision.com/Main/15739/2267293/675629.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.