Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Enersize: Enersize Oyj: Offentliggörande av halvårsrapport för det första halvåret 2018

Enersize Oyj ("Enersize") avlägger härmed halvårsrapport för perioden
januari - juni 2018. Nedan följer en sammanfattning av
halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på
Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret 2018 (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 183 932 (183 594) EUR.
· Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -502 819 (-930
313) EUR.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,017 (-0,037) EUR.
· Soliditeten** uppgick till 56,3 (69,5) %.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 30 juni 2018: 29 229
680 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för första
halvåret 2018: 29 229 680 (25 120 960) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

Första kvartalet

· Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt tillsammans med
Dürr Systems AG. Avtalet är upplagt som ett ramavtal där Dürr Systems
AG och Enersize delar förtjänsten från uppnådda besparingar lika
mellan parterna. Genomförande av enskilda besparingsåtgärder kommer
beslutas om individuellt inom avtalets ramar.

· Enersize rekryterar Sami Kyllönen som operativt ansvarig för den
kinesiska verksamheten. Kyllönen blir även del av Enersizes
ledningsgrupp. Vidare rekryterar Enersize även Yawei Rex Zhu som
huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten.

· Enersize lämnar i slutet av mars in två patentansökningar som av
styrelsen bedöms ha strategisk betydelse för Bolaget. Ansökningarna
avser dels en metod för simulering och utvärdering av
kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet
och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har
lämnats in parallellt i Sverige och Kina.

· Enersize meddelar att Bolaget till följd av de strategiska
patentansökningarna vidareutvecklar affärsmodellen och
affärsstrategin. Enersize kommer även att erbjuda den autonoma
tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja
den i pågående besparingsprojekt.

· Enersize presenterar en översikt över hur pågående kundprojekt har
utvecklats. Enersize presenterar även en uppdaterad översikt över
nuvarande försäljningspipeline för den kinesiska marknaden.

Andra kvartalet

· Enersize ingår ett fyraårigt vinstdelningsavtal med Beijing Foton
Cummins Engine Co. Ltd. ("Beijing Foton Cummins"). Beijing Foton
Cummins är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en kund
till Enersize sedan tidigare och Cummins, som är ett US Fortune
500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Enersize ingår i samarbete med Venergy ett installationsavtal med
Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, ("Hankook Tire").

· Enersize Oyj ("Enersize") har i samarbete med Venergy tecknat ett
sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med Pangang Group Chongqing
Titanium Industry Co., Ltd. ("Pangang Titanium"). Kontraktet har
vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra
energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år,
besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav
Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 45%.

För fullständig halvårsrapport, se: www.enersize.com/rapporter/
alternativt ladda ner bifogad PDF-fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella
tryckluftssystem. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft
som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes
existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av
plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har
huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget
är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj--offentliggorande-av-h...
http://mb.cision.com/Main/15739/2601791/898130.pdf
http://mb.cision.com/Public/15739/2601791/aab4567e869c4511.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.