Du är här

2018-08-01

Enersize: Enersize tecknar nytt vinstdelningsavtal i Kina med Pangang Titanium i samarbete med Venergy Ltd.

Enersize Oyj ("Enersize") har med bolagets kinesiska partner Shanghai
Venergy Co., Ltd. ("Venergy") som kontraktsmellanhand och
samarbetspartner tecknat ett sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med
den nya kunden Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd.
("Pangang Titanium"). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen
konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder
cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%,
eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna
uppskattas till ca 45%.

Panang Titanium är en ny kund för Enersize och avtalet har ingåtts
direkt som ett vinstdelningsavtal utan föregående installationsavtal.
Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på runt 2MW och en
årlig förbrukning på cirka 12 000 MWh. Uppskattad besparing är 20%,
eventuellt ännu högre.

Vinstdelningsavtalet har ingåtts med Enersize Shanghaibaserade
kinesiska partner Venergy som kontraktsmellanhand och
samarbetspartner. Venergy har option på att deltaga i vissa delar av
projektfinansieringen, vilket kan komma att påverka fördelningen
mellan Enersize och Venergy i en mindre utsträckning. Enersizes
vinstandel av den totala besparingen under kontraktstiden uppskattas
till ca 45%

Avtalet är strukturerat som ett ramavtal där genomförandet av vissa
besparingsåtgärder är villkorat godkännande av slutkunden. Detta kan
påverka slutligt uppnådd besparing. Enersize andel av besparingen är
samma under alla de sex (6) kontraktsåren. Den sexåriga
vinstdelningsperioden påbörjas när besparingarna uppnår 10% och
avtalet är villkorat att en besparing på minst 15% uppnås.

Pangang Titanium är en av Kinas största tillverkare av Titanoxid för
användning som färgpigment. Pangang Titanium var tidigare noterat vis
Shenzhen börsen men är numera en del av statsägda Panzhihua Iron &
Steel Group (Pangang Group). Pangang Group är med ett flertal olika
affärsområden inom gruvdrift och metallraffinering Kinas största
konglomerat av Vanadium och Titanproduktion samt en av Kinas största
stålproducenter.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta automatiserade analys
som en väsentlig del av effektiviseringsarbetet. Installation
planeras genomföras under Q3 2018 och Effektiviseringsåtgärderna
förväntas påbörjas så snart tillräcklig data har insamlats.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar:

"Under 2018 har vi satsat på att gå direkt till vinstdelningsavtal med
nya kunder. Det har inneburit lite längre förhandlingscykler men
innebär samtidigt lägre risker för oss och vi förväntar oss även att
på detta sätt nå de avgörande vinstdelningsfaserna snabbare. Att
bygga upp den här typen av verksamhet är ett ständigt lärande för
organisationen där bättre organisation och genomförande efterhand ger
kortare ledtider och bättre resultat. Något som i slutändan vänds
till en konkurrensfördel."

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

" Pangang Group är som en av Kinas största stålproducenter välkända
över hela Kina och vi är väldigt glada över att kunna presentera
detta kontrakt med en fabrik i ett av deras affärsområden.

Metallindustrin i Kina är klassiska storförbrukare av tryckluft med
goda optimeringsmöjligheter. Med denna fabrik så har vi fått in en
fot i en av Kinas absolut största företagsgrupper inom
metallförädling. Vi har också lyckats med att få ett långt kontrakt
med hela sex års vinstdelning i öppen konkurrens med andra
energieffektiviseringsbolag."

[image]

Sami Mykkänen, VD för Enersize

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 Augusti 2018.

[image]

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft
som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes
existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av
plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har
huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget
är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-tecknar-nytt-vinstdelnings...
http://mb.cision.com/Main/15739/2584647/885647.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.