Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Enersize: Kommuniké från Enersize Oyj:s extra bolagsstämma

Idag, den 24 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Enersize Oyj.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades enhälligt.

Beslut vid Enersize Oyj:s extra bolagstämma

Enersize Oyj:s extra bolagstämma hölls 24.9.2019 i Helsingfors. Vid
den extra bolagstämman var totalt 3 aktieägare, 12 141 675 aktier och
röster representerade.

På bolagstämman behandlades följande ärenden:

Val av en ny styrelseledamot

Bolagstämman beslöt att välja femte styrelseledamot. Anders Lundström
valdes in som ny ledamot till styrelsen för den period som börjar den
1 december 2019 och slutar vid slutet av ordinarie bolagstämman 2020.

Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som
styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar
högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin.
Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som
styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på
Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 -2010 var
Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001-2005 VD och
styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998-2001 senior konsult på
SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström
affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om
emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier

Den extra bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller
flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter
och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda
rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan
uppgå till högst 165 000 000 nya eller av bolaget ägda aktier, vilket
motsvarar cirka 477,89 procent av Bolagets nuvarande registrerade
aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt
emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission
samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns
vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet kan används t.ex. till företrädesemission, emission av
teckningsoptioner och eventuell riktad aktieemission till
emissionsgaranterna som publicerats den 3 september 2019, samt till
riktad aktieemission för att kunna omstrukturera delar av bolagets
skulder genom s.k. kvittningsemissioner med samma teckningskurs som
används i företrädesemissionen vilket styrelsen kan komma att föreslå
till fordringsägare som finansierat vissa av bolagets projektlån och
även för riktad aktieemission till personal, rådgivare,
samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare, i de fall
intresse finns att konvertera hel eller del av lön eller annan
fordran relaterat till operativa insatser i bolaget.

Aktier kan avyttras mot betalning eller emitteras utan betalning. En
riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast
om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga
aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl
för detta.

Bemyndigandet ersätter bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman den
25 april 2019 till styrelsen att besluta om aktieemissioner, samt om
emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen
avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 15 000 000
aktier. Bemyndigandet inte ersätter bemyndigandet från ordinarie
bolagsstämman den 25 april 2019 till styrelsen att besluta om två
optionsprogram om sammantaget 2 447 000 optioner vilket berättigar
till emittering av maximalt 2 447 000 nya aktier samt bemyndigandet
från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att
besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av
ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s
aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000
000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling. Bemyndigandet
skall vara i kraft till och med den 31 december 2021.

ENERSIZE OYJ

Styrelsen

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/kommunike-fran-enersize-oyj-s-extr...
https://mb.cision.com/Main/15739/2916930/1112954.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.