Du är här

2018-08-14

Eniro: Eniros halvårsrapport 2018

Eniro publicerar halvårsrapport 2018. Rapporten finns att ladda ned på
bolagets hemsida www.enirogroup.com.

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2018

· Totala rörelseintäkter uppgick till 363 MSEK (445), en minskning
med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade
de totala rörelseintäkterna med 13 procent.

· EBITDA uppgick till 61 MSEK (61). EBITDA-marginalen uppgick till
16,8 procent (13,7).

· Periodens resultat uppgick till -13 MSEK (-25).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,21 SEK (-3,89)
före och efter utspädning.

· Vid utgången av kvartalet omfattades mer än 75 procent av kunderna
i Sverige, Norge och Danmark av den nya affärsmodellen med ett
bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.

· Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom
kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros
position som den ledande utvecklaren och leverantören av
kundservicelösningar i Finland.

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2018

· Totala rörelseintäkter uppgick till 717 MSEK (877), en minskning
med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade
de totala rörelseintäkterna med 14 procent.

· EBITDA minskade med 9 procent till 109 MSEK (120).
EBITDA-marginalen uppgick till 15,2 procent (13,7).

· Periodens resultat uppgick till -10 MSEK (-76).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,18 SEK (-13,45)
före och efter utspädning.

· Rörelsekostnaderna under första halvåret var 145 MSEK lägre än
motsvarande period föregående år, till stor del som en följd av det
genomförda åtgärdsprogrammet.

Apr Apr Jan Jan Jul Jan
-jun -jun -jun -jun -jun -dec
MSEK 2018 2017* 2018 2017* 2017/ 2017*
18
Rörelseintäkter 363 445 717 877 1 489 1 649

EBITDA 61 61 109 120 215 226
Justerad EBITDA 60 88 109 154 251 296
Rörelseresultat 22 6 31 -35 52 -14
Periodens resultat -13 -25 -10 -76 190 124
Kassaflöde från den löpande 20 -6 9 4 10 5
verksamheten
Räntebärande nettolåneskuld exklusive -630 -1 -630 -1 -630 -575
konvertibellån och 248 248
pensionsförpliktelser

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15
Intäkter från avtal med kunder

Eniros halvårsrapport kommer att finnas tillgänglig på engelska inom
kort.

For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018, kl
08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med
kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar
Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden.
Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster,
tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje
vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika
besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på
Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om
Eniro på enirogroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-halvarsrapport-2018,c2591673
http://mb.cision.com/Main/908/2591673/891008.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.