Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

Enorama Pharma: DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2018

· I februari slutförde Enorama Pharma analysen av sex månaders data
i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med
mintsmak. Resultatet låg inom specifikationerna och var således
positivt.

· I mars slutfördes analysen av sex månaders data i
stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med
fruktsmak. Resultatet låg inom specifikationerna och var således
positivt.

· I början av april slutfördes den andra bioekvivalensstudien av
Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak och resultatet var positivt. I
och med detta blev samtliga studier som krävs för att registrera
tuggummit som läkemedel färdigställda. Detta var det största
milstolpen hittills i Bolagets historia och öppnar stora möjligheter
att nå ännu fler kundavtal globalt än de som Bolaget redan har.

· Bolaget har ingått avtal om bryggfinansiering med bolagets
huvudägare Swede Unipharma AB. Under det första halvåret upptogs två
lån om sammanlagt 11 miljoner kronor med Swede Unipharma som
långivare. Lånen har vart och ett en löptid om 5 år varefter lånen
ska vara amorterade. Årsräntan är 6,75 procent. I juni tecknade
parterna ett tredje avtal med samma villkor om låneutrymme om
ytterligare 9 miljoner. Enorama Pharma kan nyttja detta under hösten
vid behov för finansiering av rörelsen. Av de tecknade låneavtalen
har bolaget lånat in 16 miljoner under perioden januari till juni
2018.

· I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma inlett en utvärdering
av affärsmöjligheterna inom medicinsk cannabis i USA, tillsammans med
Business Sweden som samägs av svenska staten och näringslivet.
Projektet, som delvis finansierats av Business Sweden, visade att
marknadspotentialen i detta segment är mycket stor. De legala och
regulatoriska hinder som identifierades i utvärderingen förväntas bli
lägre under kommande år. Bolaget har beslutat att gå vidare med
utvecklingen inom detta segment.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett
partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Ett sådant tillstånd
är nödvändigt för att kunna lämna in en registreringsansökan för
medicinska produkter i Europa. Enorama Pharma har inför detta infört
ett omfattande kvalitetsledningssystem som säkerställer att Bolaget
följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice).

· Varumärket för Enorama Pharmas nikotintuggummi, Nicobright®, fick
i juli ett "Notice of Allowance" för användning av varumärket i USA.
Varumärket blev redan under 2017 godkänt och registrerat i Europa.

· Enorama Pharma AB meddelade i augusti att Bolagets huvudägare
Swede Unipharma AB beslutat att lämna bolaget ett villkorat
aktieägartillskott om 4 miljoner SEK genom att omvandla del av
tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna
kapital och finansiella ställning.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 3 311 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till - 6 087 (-3 357) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -6 171 (-3 449) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (-0,76) SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 juni till 5,1% (32,3%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 671 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3 105 (-1 820) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -3 146 (-1 865) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,41) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875
aktier. Resultat per aktie per 2017-12-31 var -1,82 SEK.

* Antalet aktier per 2018-06-30 uppgick till 4 816 875 (4 534 955).
Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 816
875

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3
SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/delarsrapport---enorama-pharm...
http://mb.cision.com/Main/14222/2592472/891478.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.