Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Enquest: Väldigt nöjda med producerande tillgångar Alma - FC

(SIX) Enquests oljeproduktion kommer att hamna i den lägre
delen av bolagets prognos under 2013, vilket avser
produktionsintervallet 22.000-27.000 fat per dag.

Att Enquest guidar för detta beror helt på Alma/Galia, där
den första oljan för närvarande väntas under det första
kvartalet 2014. Detta främst på grund av den utökade av
omfattningen av renoveringen av befintliga FPSO marina- och
processystem.

"Ursprungligen talade vi om att Alma skulle bidra i det
fjärde kvartalet, men på grund av flytten till the första
kvartalet nästa år hamnar vi i den lägre halvan", säger Enquests
vd Amjad Bseisu under en intervju med SIX News.

"De producerande tillgångarna presterar alla mycket bra",
tillägger finanschef Jonathan Swinney som hänvisar till bland
annat förbättrade upptider och produktion. Han säger att Enquest
är väldigt nöjda med de producerande tillgångarna.

Det mesta av arbetet under havsytan uppges nu vara färdigt.
Alma/Galia väntas leverera en betydande ökning i Enquests
produktion under 2014. Dock kommer både det nya programmet och
den uppdaterade projektomfattningen att utmynna i tillkommande
kostnader.

Under februari 2013, meddelade EnQuest en utökning av
projektets livslängd och att brutto 2P reserverna följaktligen
skulle ökas från 29 MMboe till 34 MMboe.

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare TIC