Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Enrad: Delårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2018
· Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 2 023 (3
784) tkr.

· Resultat efter finansiella poster, -3 432 (-1 326) tkr.
· Summa eget kapital uppgick till 9 102 (15 770) tkr vid periodens
slut.

· Periodens resultat per aktie: -0,66 (-0,26) sek.
· Soliditeten uppgick till 62 % (66 %).
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2018

· Orderingång under perioden 2 287 (0) tkr.
· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 726 (3 033) tkr.
· Resultat efter finansiella poster, -1 640 (-460) tkr.
· Periodens resultat per aktie: -0,32 (-0,09) sek.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden
· Naturvårdsverket ger avslag på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens
ansökan om undantag från f-gasförordningen.

· Ansökan till Horizon 2020, utvecklingsprojekt inom EU för
exportsatsning.

· Order från Uppsala Landsting 1 Mkr.
· Order från Teknisk Fastighetsservice AB 0,4 Mkr.
· Svensk Kylnorm släpps med tekniska krav och säkerhetsanvisningar för
kyl och värmepumpsystem med brännbara köldmedium, vilket ger
konsulter och installatörer tydliga riktlinjer i hur man ska
projektera och installera anläggning som Enrads.

· Order från ABK 0,4 Mkr.
· Order från Borås Energirör 0,5 Mkr.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Order från Uppsala Landsting 0,5 Mkr.
· Två order ifrån ABK 1,2 Mkr.

VD-kommentar

Kära aktieägare, vi börjar se resultatet efter ett strukturerat
försäljningsarbete. Orderingången på våra aggregat ökar kraftigt i
jämförelse med Q2 2017, från 0 kr till 2,3 Mkr. Med ytterligare några
order i början av juli så har vi nu planerade leveranser i höst på
omkring 5,5 Mkr. Det indikerar att vi kommer att öka omsättningen
jämfört med föregående år trots att vi avvecklat en VVS-verksamhet
som stod för över 50 % av omsättningen 2017.

Just nu är produktionen fullbelagd fram till november.
Organisationsmässigt har vi visat att det finns både resurser och
flexibilitet att hantera en orderingång av det slaget. Men det har
varit mycket att hantera på kort tid med en organisation av vår
storlek och vi kommer därför fortsätta effektivisera vårt arbete för
att möta efterfrågan på bästa sätt. Det innebär bland annat att lägga
ut produktionen av vissa detaljer, något vi fått möjlighet att göra i
samband med att vi nått allt större volymer.

För att kunna effektivisera försäljningsarbetet och hantera
förfrågningar samt besöka konsulter i Stockholm och Mälardalen så
kommer vi omgående att rekrytera säljresurser som är förankrade i
detta område. En resurs boende i området blir effektivare vad gäller
restid och stärker vår försäljning ytterligare. I branschen märker
man att både beställare och konsulter fortsätter att fokusera allt
mer på lösningar för att möta f-gasfördordningen. Historiskt sett har
vi på Enrad varit mycket välkomna att besöka konsulter för att
diskutera f-gasförordningen. Dessa besök övergår nu allt mer till att
bli diskussioner kring hur branschen kan samarbeta och tillsammans
förenkla arbetet. Intresset är stort och vi bokar in besök för fullt
inför hösten.

VVS-verksamheten är nu helt avslutad. Vi har under Q2 tagit de sista
kostnaderna för att avsluta entreprenadprojekten. Tyvärr så har det
inneburit högre kostnader än beräknat då vi fått köpa in mer tjänster
än väntat.

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/delarsrapport-januari---juni-2018,c260...
http://mb.cision.com/Main/15937/2601335/897874.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.