Du är här

2018-08-14

Enrad: Kommuniké från extra bolagsstämma Enrad AB (publ)

Enrad AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 13 augusti
2018 i Borås. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och
med fullständig enighet. Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

·
Stämman beslöt att anta ny bolagsordning av den lydelse som framgår av
bilaga 7.1.

Bolagsordningen ändras genom att Bolagets aktiekapital efter ändringen
utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Antalet
aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

·
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller annat med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av
Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.

Dokument relaterade till bolagsstämman finns att tillgå på
www.enrad.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se
Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-enra...
http://mb.cision.com/Main/15937/2592133/891282.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.