Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

Enzymatica AB: Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
JANUARI- JUNI 2017

Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA
Andra kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (4,9).
* Resultat efter skatt uppgick till -10,8 MSEK (-12,8).
* Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,20).
* Likvida medel uppgick till 18,4 MSEK (26,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

* Enzymatica fick rekordorder från tyska STADA på cirka 12 MSEK.
* Enzymatica offentliggjorde resultatet av en studie på elitidrottare som
visar att användningen av ColdZyme® minskade antalet sjukdagar med över
50%.

Första halvåret

* Nettoomsättningen ökade till 15,5 MSEK (13,3).
* Resultat efter skatt uppgick till -22,3 MSEK (-20,9).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,47).

Väsentliga händelser efter kvartalet

* Enzymatica genomförde två nyckelrekryteringar av Chief Commercial Officer
och Chief Operating Officer.

---------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (MSEK) Q2 Q2 H1 H1 Helår |
| |
| 2017 2016 2017 2016 2016 |
| Nettoomsättning 5,9 4,9 15,5 13,3 36,5 |
| Bruttomarginal 46 63 56 62 61 |
| Rörelseresultat -11,8 -12,3 -23,3 -20,0 -46,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4 -15,1 -16,3 -20,0 -38,4 |
| Genomsnittligt antal anställda 21 22 21 19 21 |
---------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: STADA-ordern bekräftar vår teknologi och ökar vårt kommersiella
värde
Den överskuggande händelsen under det andra kvartalet var det tyska
läkemedelsföretaget STADA:s order på cirka 12 MSEK av ColdZyme för
lanseringen på de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna. Ordern är den
största i Enzymaticas historia och överstiger hela företagets omsättning
under det första kvartalet i år. Vi börjar nu se resultatet av de senaste
årens arbete med internationella distributionssavtal. Ordern visar på den
kommersiella potentialen för ColdZyme och är en tydlig acceptans av vår
teknologiplattform.

Q2 var det 18:e kvartalet i rad med ökad försäljning jämfört med samma kvartal
föregående år. Det andra kvartalet har av säsongsskäl lägre försäljning - men
ökade med 21% jämfört med Q2 2016. I Sverige ökade försäljningen av ColdZyme
från apotek till konsument med drygt 20% genom ett ökat antal slutkunder och
hög återköpsfrekvens. För det första halvåret 2017 ökade marknadsandelen i
värde till 4,6%, och försäljningen av antalet ColdZyme-förpackningar från
svenska apotek till slutkund ökade med över 20% jämfört med motsvarande
period 2016. Försäljningen från apotek till slutkunder och från Enzymatica
till apotek kan skilja sig åt under olika perioder, till följd av variationer
i apotekens lageruppbyggnad.

Den starka försäljningstillväxten i Sverige fem år efter lansering visar på
potentialen för andra marknader där ColdZyme ska lanseras genom våra
distributörer. Danmark hade också en stark försäljningsökning och i Spanien
och i Finland fick vi påfyllnadsorder från våra distributörer under
kvartalet.

Den 21 juni släppte vi resultatet av en studie där elitidrottare har använt
ColdZyme. Resultatet från studien visar att vår förkylningsspray minskade
antalet sjukdagar, och därmed förlorade träningsdagar, med drygt 50%, jämfört
med kontrollperioder utan användning av ColdZyme. Dessutom visade studien att
de elitidrottare som blev förkylda och använde ColdZyme fick mildare
förkylningssymptom. Studieresultaten bekräftar resultatet från vår första
kliniska studie (COLDPREV I), som bland annat visade på halvering av antalet
sjukdaga

Med genombrottsordern från STADA och förkylningssäsongen som börjar efter
sommaren kommer vi att visa ett starkt tredje kvartal jämfört med motsvarande
period 2016.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, t f CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post:bengt.jondell@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ)
Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND
Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 |info@enzymatica.se|www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet
ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Enzymatica Q2 Sve Final 170720
http://hugin.info/160850/R/2121544/808428.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.