Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-15

Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Idag,
den 15 februari 2016, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)
("Enzymatica"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

Förvärv av Zymetech genom apportemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av
2 142 658 aktier i Zymetech ehf. ("Zymetech") genom apportemission av högst
20 905 942 aktier och högst 3 982 084 teckningsoptioner i Enzymatica som får
tecknas enbart av aktieägarna i Zymetech. Teckning och tillskjutande av
apportegendom ska ske senast den 31 maj 2016.

Apportegendomen beräknas komma att tas upp i Enzymaticas balansräkning med ett
värde om 73 243 380 kronor, varav 70 034 906 kronor är hänförligt till de nya
aktierna och 3 208 474 kronor är hänförligt till teckningsoptionerna. Detta
innebär att de nya aktierna beräknas emitteras till en genomsnittlig kurs om
cirka 3,35 kronor och teckningsoptionerna till ett värde om cirka 0,81
kronor. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i
Enzymaticas balansräkning och därmed även den slutliga teckningskursen för
aktierna och teckningsoptionerna, kommer att, i enlighet med gällande
redovisningsregler bestämmas baserat på börskursen av Enzymaticas aktie vid
tidpunkten för transaktionens genomförande.

Genom nyemissionen av aktierna kan Enzymaticas aktiekapital ökas med upp till
836 241,30 kronor. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan Enzymaticas
aktiekapital komma att öka med upp till 159 284,05 kronor.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att styrelsen för
tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio stämmovalda
styrelseledamöter utan suppleanter samt att utse Guðmundur Pálmason och
Sigurgeir Guðlaugsson till nya styrelseledamöter jämte befintliga
styrelseledamöter. Efter nyvalet består styrelsen således av Lennart Nilsson
(ordförande), Marianne Dicander Alexandersson, Jonas E Forsberg, Anders
Jungbeck, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och
Sigurgeir Guðlaugsson. Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med
tidpunkten för fullgörandet av förvärvet av Zymetech.

Principer för valberedningens tillsättning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att valberedningen
intill dess ny valberedning utses att utse Guðmundur Pálmason till ny ledamot
i valberedningen jämte befintliga ledamöter och att Guðmundur Pálmasons
deltagande i valberedningen ska bestå oavsett förändringar i aktieägande.
Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med tidpunkten för
fullgörandet av förvärvet av Zymetech.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv
hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier
spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och
etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat
på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom
övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Bolaget har
huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information,
besök:www.enzymatica.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/160850/R/1986146/728611.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#1986146

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.