Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)

JANUARI- juni 2018
Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret
Andra kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (5,9).
* Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK (-10,8).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,17 SEK
(-0,12).
* Likvida medel uppgick till 3,2 MSEK (18,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

* ColdZyme® Munspray fortsatte att ta marknadsandelar på den svenska
marknaden i både värde och volym.
* Enzymatica offentliggjorde positiva resultat från en studie med
elitidrottare som använt ColdZyme.

Första halvåret

* Nettoomsättningen uppgick till 20,4 MSEK (15,5).
* Resultat efter skatt uppgick till -25,7 MSEK (-22,3).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,28
(-0,25).

Väsentliga händelser efter kvartalet

Den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt har lagt restriktioner på
marknadsföringen av förkylningssprayen ViruProtect® i Tyskland. Enzymaticas
partner STADA analyserar konsekvenserna, och så fort som mer information är
tillgänglig kommer Enzymatica att kommunicera hur försäljningen av
ViruProtect i Tyskland ska hanteras. Domstolsutlåtandet gäller enbart
marknadsföringen av ViruProtect i Tyskland, och inte i Belgien och Österrike
där produkten också säljs.

* Enzymatica presenterade vid Öron-Näsa-Hals-kongressen i Linköping den 11
april resultaten från en in vitro-studie som visar att ColdZyme reducerar
mängden av det näst vanligaste förkylningsviruset Corona med 99,9 %
* Enzymatica ingick ett distributionsavtal med Qualia Pharma för
marknadsföring och försäljning av ColdZyme på den grekiska och cypriotiska
marknaden.
* Enzymaticas kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt EN ISO
13485:2016.

---------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (KSEK) Q2 Q2 H1 H1 Helår |
| |
| 2018 2017 2018 2017 2017 |
| Nettoomsättning 5,3 5,9 20,4 15,5 59,4 |
| Bruttomarginal, % 51 46 66 56 61 |
| Rörelseresultat -15,0 -11,8 -24,6 -23,3 -30,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,9 -7,4 -18,4 -16,3 -22,5 |
| Genomsnittligt antal anställda 21 21 21 21 21 |
---------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: ColdZyme fortsätter att ta marknadsandelar

Under det andra kvartalet minskade Enzymaticas försäljning med 10 %, främst
till följd av den varma försommaren i norra Europa. Det faktum att STADA lade
uppföljningsorder under det fjärde kvartalet 2017 och det första kvartalet
2018 för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna, medförde att inga
tilläggsbeställningar gjordes under det andra kvartalet. Samtidigt uppgick
försäljningsökningen under det första halvåret till 31 %.
Under det andra kvartalet minskade det totala förkylnings-segmentet i Sverige
med 1 %, medan ColdZyme ökade försäljningen till konsument med drygt 3 %.
ColdZyme fortsätter således att ta marknadsandelar trots att hela segmentet
backar något. På rullande 12-månader har vår marknadsandel (7 och 20 ml
sammantaget) ökat från 4,9 procent till 5,2 procent jämfört med samma period
föregående år.

En viktig faktor bakom vår fortsatta försäljningsökning på hemmamarknaden, är
satsningen på digitala kampanjer och influencer-marketing, med engagemang av
ett 20-tal personer som exempelvis hälso-, idrotts- och föräldrabloggare.

Under kvartalet uppnådde Enzymatica två viktiga milstolpar. Vårt
kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt EN ISO 13485:2016 och vi tog
i bruk vår nya anläggning för produktion av enzymer på Island enligt
GMP-standard (Good Manufacturing Practice).

Efter rapportperioden beslutade den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt
att lägga restriktioner på marknadsföringen av förkylningssprayen
ViruProtect® i Tyskland. Frågan drivs av branschorganisationen Schutzverband
och inte av någon myndighet. Orsaken till domstolsutslaget verkar vara de
strikta kraven på utförande av kliniska studier enligt tysk lagstiftning.
Enzymaticas partner STADA analyserar konse-kvenserna av beslutet.
Restriktioner på marknadsföringen av ViruProtect innebär att försäljningen av
produkten i Tyskland kan lida skada och i värsta fall upphöra tills ny
klinisk data har presenterats. Det får mest sannolikt en negativ effekt på
vår försäljning i Tyskland. Under tiden fortsätter Enzymatica arbetet med att
stärka den kliniska dokumentationen av ColdZyme.

I slutet av kvartalet erhöll vi ett brygglån från tre av våra större ägare på
totalt 30 MSEK för finansiering av verksamheten, vilket tillgodoser
koncernens likviditets-behov för resten av 2018. Samtidigt fortsätter vi
arbetet med att säkerställa den långsiktiga finansieringen för företagets
tillväxt. Jag ser det som mycket positivt att tre av våra huvudägare ställer
upp med kapital och gör det möjligt att fortsätta med vår internationella
expansion. Därmed fortsätter vi oförtrutet arbetet med att sluta framtida
avtal för ColdZyme med större internationella distributörer.

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla
medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer,
för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på ett tiotal marknader och
har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda
varumärkena i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen
organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation
i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland,
Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Utvecklingsarbetet omfattar produkter inom övre luftvägsinfektioner, hud och
oral hälsa. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i
produktutvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015
noterat på Nasdaq First North.

ColdZyme säljs både direkt och genom distributörer och partners i Sverige,
Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten
2017 under varumärket ViruProtect® i Tyskland, Österrike och Belgien.
Motsvarande produkt under varumärket PreCold® säljs på Island genom det
förvärvade bolaget Zymetech. I Spanien säljs produkten under varumärket
Cortagrip®.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post:therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
17 juli 2018 kl. 08.30 CET.
Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 |info@enzymatica.se|www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet
ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Enzymatica Delårsrapport Januari-Juni 2018
http://hugin.info/160850/R/2205518/856903.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.