Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Enzymatica AB: Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för f...

Pressmeddelande

1 Oktober, 2018

Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för
utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom

En preliminär analys av Enzy-003 studien på förkylning visar en signifikant
förkortning av förkylningsperioden och av symptomintensiteten med användning
av ColdZyme, samt minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört
med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Den enkelblinda, prospektiva
och kontrollerade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under
förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat
ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med
ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt inkluderades och
utvärderades 269 personer med bekräftad förkylning i studien.

Enzy-003 var en explorativ studie utformad för att undersöka förmågan hos
Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21(WURSS-21 Quality of life
scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att
detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte
behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig
användning av symptomlindrande läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade en förmåga att upptäcka signifikant bättre
effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.
WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att
upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av
symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som
använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två
patientgrupperna.

* De genomgående positiva resultaten med ColdZyme indikerar starkt att
ColdZyme både mildrar och förkortar förkylning. Dessutom stödjer resultaten
tidigare genomförda stora observationsstudier med ColdZyme som visar
produktens positiva effekter på förkylning. Resultaten från
multicenterstudien skapar en stark bas för att fortsätta bygga varumärket
och bredda produktpåståenden inom ramen för vårt kliniska program, säger
Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ColdZyme, som är en av få produkter som angriper orsaken till förkylning genom
att skydda munhåla och svalg mot virus, har på några få år etablerat sig som
en av de bäst säljande förkylningsprodukterna på svenska apotek. Idag säljs
produkten I Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien, Spanien
och Grekland, samt genom samarbetspartnern STADA i Tyskland, Belgien och
Österrike. Företaget förhandlar med ett flertal potentiella distributörer för
lansering av ColdZyme på andra marknader.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 oktober, 2018 kl. 08.30 CET.

F ör mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post:carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är
baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets
första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan
förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.
Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga
marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade
partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.
För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.