Du är här

2016-02-15

Enzymatica AB: Stark tillväxt under 2015 och förvärv för internationell expansion

Helåret

* Nettoomsättningen ökade till 27,9 MSEK (19,1).
* Resultat efter skatt uppgick till -40,8 MSEK (-32,4).
* Resultat per aktie uppgick till -1,64 SEK (-1,41).

Fjärde kvartalet

* Nettoomsättningen ökade till 11,1 MSEK (8,7).
* Resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-12,3).
* Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,49).
* Likvida medel uppgick till 8,1 MSEK (37,9).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Enzymatica har i slutet av januari 2016 ingått avtal om att förvärva det
isländska bolaget Zymetech genom en apportemission. Transaktionen ska
godkännas av en extra bolagsstämma den 15 februari. Kapital-tillskottet från
efterföljande kontantemissioner ska möjliggöra en mer kraftfull kommersiell
satsning och internationell geografisk expansion. För ytterligare information
sewww.enzymatica.se.

I samband med avtalet för förvärvet av Zymetech fick Enzymatica en
bryggfinansiering av ALMI på 5 MSEK den 5 februari.

------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (MSEK) Okt-dec Okt-dec Helår Helår |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Nettoomsättning 11,1 8,7 27,9 19,1 |
| Bruttomarginal, % 65 79 70 74 |
| Rörelseresultat -11,0 -12,2 -40,4 -32,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,2 -13,0 -37,7 -40,7 |
| Genomsnittligt antal anställda 17 14 16 13 |
------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: Grunden är lagd för internationell expansion genom förvärvet av
Zymetech

Under 2015 ökade vi omsättningen med 46 procent till 27,9 MSEK jämfört med
drygt 19 MSEK för föregående år, som ett resultat av fortsatt stark
försäljning på den svenska marknaden där ColdZyme® har uppnått en
marknadsandel på cirka 5 procent. Vår produkt har därmed i kronor räknat
etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna på svenska apotek.
Vår mindre förpackning OneCold® har tagits emot mycket positivt av
konsumenterna i framför allt Sverige.
Den ökade försäljningen och lägre omkostnader bidrog till ett förbättrat
rörelseresultat för det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2014.
I Storbritannien stärkte Enzymatica sin närvaro ytterligare genom att i
oktober teckna avtal med apotekskedjan Lloyds med försäljningsstart i
december. Överenskommelsen innebär att ColdZyme blir tillgänglig på
ytterligare 1 300 apotek.
Under det fjärde kvartalet tog vi flera viktiga steg för vår internationella
expansion. Vi slöt avtal med distributören Tamro i Finland som lanserade
ColdZyme i november. Strax därefter tecknade Enzymatica också ett
distributionsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Esteve för Spanien och
Andorra med produktlansering i januari 2016. Båda dessa avtal innebär att vår
distributör står för marknadsföringskostnaderna på respektive marknad.
Under 2015 har vi lagt ned mycket arbete på att bygga en grund för vår
fortsatta internationalisering. Det har varit ett nödvändigt och viktigt
arbete med uppbyggnad av kvalitetssystemet och andra åtgärder för efterlevnad
av internationella direktiv för medicintekniska produkter och för att
uppfylla de krav som ställs av högkvalitativa samarbetspartners. Vi har också
planerat för den kommande kliniska uppföljningsstudien av ColdZyme i England
under 2016 och vi har fortsatt marknadsetableringen i Norden och andra
utvalda marknader.
Nästa steg för att underlätta vår internationella expansion är budet på vår
isländska samarbetspartner Zymetech, som jag ser som ett viktigt strategiskt
komplement till Enzymaticas verksamhet. Genom förvärvet kommer vi själva att
äga patentskyddet för ColdZyme i hela Europa och ytterligare ett tiotal
länder. Därigenom får vi möjlighet att erbjuda distributörer exklusiva
försäljningsrättigheter vilket underlättar vår internationella expansion.
Vi får också kontroll över enzymtillverkningen, samt tillgång till
internationell forskningskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Med de
föreslagna nyemissionerna skapar vi finansiell uthållighet för att bli mer
kommersiellt offensiva och där-med främja en betydande långsiktig framtida
försäljningsökning.
Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post:johan.wennerholm@enzymatica.com

Kort om Enzymatica

Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv
hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier
spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och under
den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda
förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via
egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en
kontraktsorganisation i Storbritannien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre
luftvägsinfektioner och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central
delkomponent i produktutvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015
noterat på Nasdaq First North.

Bokslutskommuniké 2015 för Enzymatica AB
http://hugin.info/160850/R/1986064/728574.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#1986064

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.