Du är här

2018-07-19

Epiroc: Epiroc delårsrapport Kv2

April - juni 2018 i korthet:

· Orderingången ökade med 21% till MSEK 10 483 (8 662), organisk
tillväxt på 18%

· Intäkterna ökade 25% till MSEK 9 843 (7 879), organisk tillväxt på
22%

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 810 (1 468), inklusive
kostnader om MSEK 181 (53) relaterade till splitten från Atlas Copco
och förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram

· Rörelsemarginalen uppgick till 18,4% (18,6), negativt påverkad med
1,8 procentenheter (0,7) av kostnader relaterade till splitt och
incitamentsprogram

· Vinst per aktie före utspädning var SEK 1,09 (0,89)
· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 199 (1 313)
· Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni och
refinansierades som ett fristående bolag

VD-kommentar:
Ytterligare ett kvartal med orderingång över 10 miljarder
Det andra kvartalet 2018 fortsatte starkt, som förväntat.
Orderingången ökade med 18% organiskt och uppgick till MSEK 10 483.
Intäkterna ökade till MSEK 9 843 med 22% organisk tillväxt. Vårt
rörelseresultat var MSEK 1 810, inklusive kostnader om MSEK 181 för
splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning för långsiktiga
incitamentsprogram. Rörelsemarginalen var 18,4%, negativt påverkad
med 1,8 procentenheter av kostnader relaterade till splitten och
incitamentsprogram.

Efterfrågeutveckling och trender
Efterfrågan från våra kunder på vår utrustning och service fortsatte
att vara stark i alla geografiska regioner med särskilt hög
ordertillväxt i Sydamerika och i Afrika/Mellanöstern. Efterfrågan på
utrustning från våra gruv- och infrastrukturkunder utvecklades
gynnsamt både för under- och ovanjordstillämpningar. Inom gruvdelen
fortsatte de flesta av våra utrustningsorder att vara för expansion i
befintliga gruvor. Inom infrastruktur ökade orderingången både för
bergborrningsutrustning och för hydrauliska verktyg i en god takt.
Dessutom hade vår eftermarknad för service och bergborrverktyg en
positiv utveckling på nästan alla våra marknader. Vi ser också att
efterfrågan fortsätter att vara god i början av tredje kvartalet.

Högre produktion i våra fabriker, men fortfarande mer att göra
Det gläder mig att vi kunde öka våra utrustningsleveranser jämfört med
första kvartalet. Vi fortsatte att öka vår kapacitet, inklusive ökad
slutmontering hos underleverantörer för att behålla vår
anpassningsförmåga och kapitaleffektivitet. Trots framstegen måste vi
vidta ytterligare åtgärder för att få vår kapacitet i nivå med den
nuvarande efterfrågan. De ökade intäktsvolymerna bidrog till en
förbättring av den underliggande rörelsemarginalen med en
tillfredsställande utveckling för segmentet Equipment & Service.
Utvecklingen inom segmentet Tools & Attachments var mindre
tillfredsställande och åtgärder pågår. Ökningen av rörelsekapitalet
under kvartalet hade en negativ påverkan på vårt kassaflöde.
Huvuddelen av ökningen är driven av kundfordringar och varulager på
grund av vår fortsatta tillväxt, men vi adresserar också mer
långsiktiga ineffektiviteter genom vårt pågående program för
förbättringar av logistikkedjan.

Innovation
Intresset från våra kunder för automation och batteridriven utrustning
är fortsatt starkt. Detta demonstrerades inte minst av initiativet
från LKAB, Europas största järnmalmsproducent, att skapa ett
teknikpartnerskap med ambitionen att sätta en ny standard för hållbar
gruvdrift med autonom, digitaliserad och koldioxidfri utrustning.
Epiroc är stolta över att vara en utvald partner i detta samarbete.
Jag tror att det här initiativet är ett tecken på den omvandling som
våra kunder påbörjat, men det är viktigt att komma ihåg att denna
omvandling tar både tid och betydande utvecklingsinsatser. Vi
fortsätter att öka våra aktiviteter och resurser inom detta område,
såväl som inom andra områden. Ett exempel på detta är ett smart
ventilationssystem som optimerar luftkvalitet, luftflöde och
energiförbrukning automatiskt och markant kan minska
energiförbrukningen och ventilationskostnaderna för våra kunder.

Noterade på Nasdaq Stockholm
18 juni var Epirocs födelsedag som ett fristående företag och handeln
med våra aktier började på Nasdaq Stockholm. Delningen från Atlas
Copco-koncernen och noteringsprocessen genererade kostnader under det
första halvåret 2018 och vi kommer även att ha en del kostnader under
det andra halvåret, om än på lägre nivå. Vi ser nu fram emot att
skapa aktieägarvärde och fortsätta att ta hand om våra kunder på
bästa sätt.

Per Lindberg,
VD och koncernchef
En presentation och telefonkonferens kommer att hållas idag kl.14.00.
Information finns tillgänglig på epirocgroup.com/se/investors
(https://www.epirocgroup.com/se/investors).

För mer information kontakta:
Ingrid Östhols, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
12.00.

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-
och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och
tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och
anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och
förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter
på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade
medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder.
Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/epiroc/r/epiroc-delarsrapport-kv2,c2578362
http://mb.cision.com/Main/16899/2578362/880821.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.