Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

EQL Pharma: Delårsrapport April - juni 2018

VD: s kommentar

Första kvartalets omsättning motsvarar vår förväntade tillväxt som
kommunicerades tidigare i bokslutskommunikén. Bruttomarginalen
fortsätter att ligga över 50%. Som tidigare kommunicerats har
bolaget, med start under detta kvartal, börjat tillämpa en mer
restriktiv redovisningsprincip för utvecklingskostnader. Effekten
innebär på helårsbasis att vårt resultat blir i storleksordningen 10
MSEK sämre än om den gamla principen hade fortsatt gälla.

Vi fortsätter expansionen av vår produktportfölj. Under detta kvartal
har produkterna Prednisolon EQL Pharma och Acetazolamid EQL Pharma
blivit godkända för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Under
kvartalet har vi lanserat läkemedlet Eletriptan EQL Pharma på den
danska marknaden. Vår satsning på produktutveckling fortsätter och
under 2018/2019 planerar vi lansering av ytterligare produkter. Vår
pipeline av nischgenerika blir därmed ännu starkare under året och vi
förbereder lansering i fler nordiska länder för kommande
verksamhetsår.

April - juni

· Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 10,7
(6,7) MSEK, en ökning med 58%.

· Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 5,9 (3,9) MSEK, en ökning
med 54%.

· EBITDA för kvartalet uppgick till 0,9 (0,1) MSEK.
· Resultat per aktie blev 0:00 (-0:01) kr för kvartalet.
· Likvida medel var 3,5 (21,2) MSEK vid periodens utgång
Väsentliga händelser under första kvartalet

· Under kvartalet har läkemedlet Prednisolon EQL Pharma blivit
godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Prednisolon EQL
Pharma används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens
inflammatoriska reaktioner som vid ledgångsreumatism (reumatoid
artrit), astma och andra allergiska sjukdomar, svår inflammation i
tjocktarmen (ulcerös kolit) och tumörsjukdomar. I Norden är det den
svenska marknaden som är störst med ca 25 MSEK i årlig försäljning.
Det finns endast ett fåtal konkurrenter i Norden.

· Den 1:a maj lanserades läkemedlet Eletriptan på den danska
marknaden. Eletriptan EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som
kallas för selektiva serotonin (5HT1)-receptoragonister. Eletriptan
används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk, med eller utan
aura. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 15 mkr
årligen. För närvarande finns endast originalet Relpax (Pfizer) på
marknaden i Sverige. På den danska marknaden finns två generiska
konkurrenter i tillägg till originalet.

· I slutet av juni blev läkemedlet Acetazolamid EQL Pharma godkänt
för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Produkten förväntas
lanseras runt årsskiftet 2018/2019. Acetazolamid EQL Pharma används
som korttidsbehandling vid ögonkirurgi då det finns anledning att
befara att trycket i ögat stiger. Acetazolamid EQL Pharma används
också som tilläggsterapi vid behandling av grön starr (glaukom) samt
innan ögonoperation som behandling av akut trångvinkelglaukom.
Läkemedlet är en uttalad nischgenerika där EQL Pharma blir det enda
och första generikan på svenska marknaden på drygt 60 år. Produkten
är liten med ca 2,5 MSEK i total årlig försäljning på den svenska
marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9
nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens
bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska
marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av
ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt.
Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda
läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund,
sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market.
EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat
Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eql-pharma/r/delarsrapport-april---juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/11664/2598322/895612.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.