Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

EQL Pharma: Halvårsrapport April - september 2019

VD:s kommentar
Finansiellt
De investeringar EQL Pharma gjort i sin produktportfölj de senaste
åren år fortsätter ge god avkastning. För andra kvartalet i rad ökade
omsättningen med mer än 30 procent jämfört med samma period
föregående år. Kvartalsförsäljningen är också bolagets bästa sedan
starten. Genom effektiv rörelsekapitalfinansiering är
kassalikviditeten god trots stora fortsatta investeringar i
produktportföljen.

Marknad
EQL Pharma har under kvartalet fått sin första sjukhusprodukt godkänd.
Produkten är godkänd för försäljning i Sverige, Danmark, Norge och
Finland. Försäljning av sjukhusprodukter sker genom ett
upphandlingsförfarande, en ny försäljningskanal för EQL. Över tid
kommer EQL börja redovisa sjukhusförsäljningen som ett eget segment,
men försäljningen måste först nå en relevant storlek.

Expansion av produktportföljen
EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat
Indien och Kina. Flera viktiga registreringsfiler för framtida
produkter närmar sig nu inlämning till de olika
läkemedelsmyndigheterna.

Övriga strategiska initiativ
Utöver det strategiska initiativet (1) expansion av produktportföljen
(se ovan), så har bolaget även framgångsrikt jobbat med övriga
initiativ (2) förbättrad logistikkedja, (3) geografisk expansion och
(4) unika produkter. Initiativen syftar till att säkerställa en
långsiktig och uthållig lönsamhetstillväxt.

Juli - september

· Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 17,9
(13,3) MSEK, en ökning med 35%.

· Bruttovinsten uppgick till 9,3 (8,0) MSEK för kvartalet, en ökning
med 16%.

· EBITDA för kvartalet uppgick till 2,3 (2,1) MSEK.
· Resultat per aktie blev 0:04 (0:05) kr för kvartalet.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (-0,0)
MSEK för kvartalet.

· Likvida medel var 18,9 (0,4) MSEK vid kvartalets utgång.
April - september

· Koncernens omsättning under räkenskapsårets första sex månader
uppgick till 32,3 (23,9) MSEK, en ökning med 35%.

· Bruttovinsten uppgick till 17,9 (13,9) MSEK för kvartalet, en
ökning med 29%.

· EBITDA för perioden uppgick till 3,6 (3,0) MSEK.
· Resultat per aktie blev 0:04 (0:05) kr för perioden.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (-4,8)
MSEK för perioden.

· Likvida medel var 18,9 (0,4) MSEK vid september månads utgång.
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· I slutet av augusti blev EQL Pharmas första sjukhusprodukt
godkänd. Läkemedlet Hevicain Spinal Tung 5mg/ml injektionsvätska
godkändes av svenska och danska läkemedelsmyndigheter för
försäljning. Under september godkändes läkemedlet även av de norska
och finska myndigheterna.

Produkten förväntas lanseras under första kvartalet 2020.
· Under september blev även Aripiprazol EQL Pharma, oral lösning,
godkänt av svenska Läkemedelsverket för försäljning. Produkten
förväntas också lanseras under första kvartalet, 2020.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

· Den 31 oktober lanserade Spotlight sitt nya segment Next. Ett
segment där Spotlight uttrycker att visionen är att skapa en plats
för bolag som är redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa.

EQL Pharma är ett av åtta bolag som har godkänts redan från start och
som lever upp till kraven som ställts för Next.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs
generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från
originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg
till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika
för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt
inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin
verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på
Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande
utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och
större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eql-pharma/r/halvarsrapport-april---september...
https://mb.cision.com/Main/11664/2958872/1139370.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.