Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

EQL Pharma: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 15 maj 2017

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund den 15 maj 2017, fattades
följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende
bolagets resultat

Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och
koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2016.
Årsstämman beslutade också att inga utdelningar ska betalas för
räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Omval av styrelse samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann,
Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi
och Maria Öhlander. Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till
styrelseordförande. Crowe Horwarth Osborne AB valdes som
revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett oförändrat arvode skall utgå till
styrelsen dvs 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och att inget
styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, villkorat av skatteverkets senare godkännande,
att förlänga innevarande räkenskapsår till och med 2018-03-31 för att
underlätta konsolidering av bolag i koncernen. Frågan kommer nu gå nu
vidare till skatteverket som är den slutgiltiga beslutsinstansen.

Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens
ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter

Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår
för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och
valberedningens uppgifter. Årsstämmans beslut överensstämmer med
förslaget som presenterades i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem
nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till
dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för
lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt
inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin
verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på
AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i
samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag
i bland annat Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eql-pharma/r/kommunike-fran-arsstamma-i-eql-ph...
http://mb.cision.com/Main/11664/2267618/675779.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.