Du är här

2014-04-23

Ericsson: Ericsson rapporterar första kvartalet 2014

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

* Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 47,5 (52,0) miljarder.
Försäljningen för jämförbara enheter och valutor minskade med -7% jämfört
med samma kvartal föregående år och med -28% jämfört med föregående
kvartal.
* Försäljningen minskade jämfört med samma kvartal föregående år i framför
allt Nordamerika och Japan, men vägdes till viss del upp av tillväxt i
Kina, Mellanöstern och Latinamerika
* Affärsmixen i kvartalet drevs framför allt av kapacitetsprojekt för mobilt
bredband. Givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis
påverka försäljningen och affärsmixen framför allt under andra halvåret.
* Rörelsemarginalen förbättrades inom alla segment jämfört med samma kvartal
föregående år till 5,5% (4,0%), framför allt drivet av
kapacitetsförsäljning inom mobilt bredband och lägre
omstruktureringskostnader
* Rörelseresultatet uppgick till SEK 2,6 (2,1) miljarder
* Kassaflödet från rörelsen var SEK 9,4 miljarder, drivet av betalningen från
Samsung för det nya licensavtalet samt minskade kundfordringar.

-------------------------------------------------------------------------------
|SEK miljarder Kv 1 Kv 1 För- Kv 4 För- |
| |
| 2014 2013 änd. 2013 änd. |
|Nettoomsättning 47,5 52,0 -9% 67,0 -29% |
|Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -7% - -28% |
|Bruttomarginal 36,5% 32,0% - 37,1% - |
|Rörelseresultat 2,6 2,1 25% 9,1 -71% |
|Rörelsemarginal 5,5% 4,0% - 13,5% - |
|Periodens resultat 1,7 1,2 41% 6,4 -74% |
|Vinst per aktie 0,65 0,37 76% 1,97 -67% |
| |
|efter utspädning, SEK |
|Vinst per aktie (ej IFRS), SEK1) 0,90 0,99 -9% 2,42 -63% |
|Kassaflöde från rörelsen 9,4 -3,0 - 14,6 -36% |
|Nettokassa vid periodens slut 43,6 32,2 35% 37,8 15% |
|1)Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av |
|förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. |
-------------------------------------------------------------------------------
Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD

Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, minskade
med -7% jämfört med samma kvartal föregående år med fortsatt negativ påverkan
från Nordamerika och Japan. Samtliga segment visade förbättrad marginal.

Den huvudsakliga anledningen till nedgången i försäljningen är, som vi
tidigare kommunicerat, lägre försäljning från två stora utbyggnadsprojekt för
mobilt bredband i Nordamerika, vilka nådde sin kulmen under den första halvan
av 2013, samt lägre affärsaktivitet i Japan. Den utvecklingen vägdes till
viss del upp av tillväxt i Kina, Mellanöstern och Latinamerika. Nedgången i
försäljning påverkade segmentet Networks samt Network Rollout inom Global
Services.

Vårt fokus på lönsamhet ger resultat med förbättrad bruttomarginal jämfört med
samma period föregående år, både inklusive och exklusive omstruktureringar.
Dessutom förbättrades rörelsemarginalen för alla segment. Affärsmixen i
kvartalet drevs framför allt av kapacitetsprojekt för mobilt bredband.
Dessutom investerade några av våra kunder mer i mjukvara för att förbättra
nätprestanda och användarupplevelse.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 9,4 miljarder, jämfört med ett
negativt kassaflöde från rörelsen om SEK -3,0 miljarder för första kvartalet
2013. Betalningen från Samsung, hänförlig till licensering av immateriella
rättigheter, samt lägre försäljning hade en positiv påverkan på kassaflödet.
Vårt fortsatta arbete med att reducera rörelsekapitalet genom en förbättrad
process från försäljning till betalning utvecklas väl.

Nordamerika karaktäriseras för närvarande av operatörsinvesteringar i
kapacitet och kvalitetsförbättringar. Parallellt med det fortsätter vi att
stärka vår position inom nya områden. Ett positivt exempel är att vi har
blivit valda av AT&T till partner för deras initiativ Domain 2.0, vilket
syftar till att förenkla deras infrastruktur och göra den mer skalbar genom
implementation av virtualiserad nätfunktionalitet (Network Functions
Virtualization - NFV) och mjukvarudefinierade nätverk (Software Defined
Networking - SDN).

I region Nordostasien har vi levererat på tidigare tagna affärer inom 4G/LTE i
Kina. Dessutom har vi tilldelats viktiga kontrakt för 4G/LTE i Japan och
Taiwan.

I Europa har vi ingått ett femårigt kontrakt som del av Vodafones Project
Spring, vilket inkluderar uppgraderingar och expansioner av Vodafones 2G- och
3G-nät samt utbyggnad av 4G/LTE inklusive professional services.

Det är fortsatt efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande och i kvartalet har vi
vunnit nya managed services-affärer i flera regioner.

Vi ser ett starkt intresse för Ericsson Radio Dot System med ytterligare sju
operatörer som meddelat att de vill testa systemet. Denna innovativa
småcellösning för inomhusbruk kommer att vara kommersiellt tillgänglig senare
under året.

Givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis påverka
försäljningen och affärsmixen framför allt under andra halvåret.

Den fortsatta politiska oron i delar av Mellanöstern och Afrika påverkar
fortfarande försäljningen. Det är även en ökad politisk osäkerhet i Ryssland
och Ukraina. Under 2013 hade Ericsson en försäljning om SEK 5,9 miljarder i
Ryssland och Ukraina. Det rådande politiska läget har inte påverkat
försäljningen under det första kvartalet.

Ericsson fortsätter att utvecklas på en ICT-marknad i förändring genom
investeringar både inom kärnverksamheten och inom utvalda och nya områden. Vi
är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att
vara en fortsatt relevant aktör då våra kunder agerar för att tillvarata de
nya möjligheter som uppstår på marknaden.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
tillwww.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2014/03month14-sv.pdfalter...
i bifogad fil eller påwww.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare
den 23 april kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista,
Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media
börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas
www.ericsson.com/pressellerwww.ericsson.com/investorsdär även
presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen påwww.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl
07.30.

Ericssons rapport första kvartalet 2014
http://hugin.info/1061/R/1778887/607646.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ericsson via Globenewswire

HUG#1778887

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.