Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

Ericsson: Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2015

TREDJE KVARTALET I KORTHET

* Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående
år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter,
minskade med -9% till följd av lägre försäljning inom Networks. Nedgången
motverkades till viss del av ökad försäljning inom Professional Services.
* Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabil jämfört
med föregående kvartal, men på en lägre nivå än samma period förra året.
* Rapporterad försäljning för Networks minskade jämfört med föregående
kvartal, påverkat av en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina.
* Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till
33,9% (35,2%). Exklusive omstruktureringskostnader minskade
bruttomarginalen till 34,5% (35,5%) på grund av en högre andel försäljning
från Global Services.
* Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt och
bidrar till ett lägre kostnadsläge jämfört med samma kvartal föregående år.

* Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades
jämfört med samma kvartal föregående år till 10% (7%). Network Rollout,
inom Global Services, nådde ett nollresultat.
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 1,6 (-1,4) miljarder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SEK miljarder Kv 3 Kv 3 För- Kv 2 För- 9 månader 9 månader |
| |
| 2015 2014 ändring 2015 ändring 2015 2014 |
| Nettoomsättning 59,2 57,6 3% 60,7 -2% 173,4 160,0 |
| Organisk valutajusterad försäljningstillväxt - - -9% - -2% -7% -2% |
| Bruttomarginal 33,9% 35,2% - 33,2% - 34,1% 36,0% |
| Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 34 35 - 35 - 35 36 |
| ,5% ,5% ,1% ,3% ,2% |
| Rörelseresultat 5,1 3,9 31% 3,6 43% 10,8 10,5 |
| Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 6 4 46% 6 -4% 15 11 |
| ,1 ,2 ,3 ,1 ,2 |
| Rörelsemarginal 8,6% 6,7% - 5,9% - 6,2% 6,6% |
| Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 10 7 - 10 - 8 7 |
| ,2% ,2% ,4% ,7% ,0% |
| Periodens resultat 3,1 2,6 19% 2,1 47% 6,7 7,0 |
| Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,94 0,81 16% 0,64 47% 1,98 2,25 |
| Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 1,34 1,11 21% 1,45 -8% 3,56 3,08 |
| Kassaflöde från rörelsen 1,6 -1,4 - 3,1 -49% -1,3 10,1 |
| Nettokassa vid periodens slut -0,2 29,4 -101% 3,5 -107% -0,2 29,4 |
| 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av |
|förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år.
Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade
med -9%, på grund av lägre försäljning inom Networks. Nedgången motverkades
till viss del av fortsatt stark försäljningstillväxt inom Professional
Services. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år,
till stor del på grund av lägre rörelseomkostnader.

Affärsläget

Försäljningstillväxten var fortsatt stark i Indien samt i Sydostasien och
Oceanien jämfört med samma period föregående år, medan försäljningen minskade
i Nordostasien samt i Nordeuropa och Centralasien.

Affärsaktiviteterna inom mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabila
jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma period
föregående år.

I kvartalet skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. Vi såg också en
något lägre investeringsnivå i mobilt bredband på marknader som Ryssland,
Brasilien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekonomisk
utveckling.

Professional Services försäljning ökade med 15% jämfört med samma kvartal
föregående år, med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner, drivet av
stark försäljning inom hela portföljen.

Lönsamhet

Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 46% jämfört
med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. De
huvudsakliga bidragen till den förbättrade lönsamheten var lägre
rörelseomkostnader och ett nollresultat inom Network Rollout. Den negativa
effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var lägre än
för ett år sedan.

Global Services rörelsemarginal ökade till 9% till följd av den förbättrade
lönsamheten inom Network Rollout och ett stabilt resultat inom Professional
Services. Segmentet Networks lönsamhet var fortsatt stabil i kvartalet, med
en rörelsemarginal om 10%, trots lägre försäljning.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga
besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider planenligt.
Sedan programmet annonserades i november förra året har ett flertal
aktiviteter implementerats globalt, vilket har bidragit till lägre
kostnadsnivåer.

Kassaflöde

Efter ett svagt första kvartal har kassaflödet från rörelsen nu varit positivt
under de två senaste kvartalen, trots stora utbetalningar inom det pågående
kostnads- och effektivitetsprogrammet. Kassaflödet från årets början har
påverkats negativt av ett högre rörelsekapital, vilket drevs av en affärsmix
med en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina och på utvecklingsmarknader.

Utvalda tillväxtområden

Våra strategiska initiativ för tillväxt bygger på en kombination av att vara
ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda
tillväxtområden. Vi ser en fortsatt god utveckling inom dessa områden med en
försäljningstillväxt om mer än 10% jämfört med samma kvartal föregående år.

I det utvalda tillväxtområdet TV&Media har vi ingått två viktiga avtal i
Nordamerika, vilka bekräftar vår starka position på den snabbväxande
marknaden för TV&Media. Ericsson har även ingått avtal om att förvärva det
Nasdaq-noterade bolaget Envivio, en global ledare inom mjukvarubaserad
videokodning.

Våra kunder visar ett växande intresse för framtida nätarkitektur inom områden
som 5G, virtualisering, effektiv videoleverans och internet of things (IoT).
Med våra pågående strategiska initiativ är vi väl rustade för att fortsätta
att skapa värde för våra kunder och aktieägare på en marknad i förändring.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
tillwww.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/09month15-sv.pdfalter...
bifogad fil eller påwww.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den
23 oktober kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista,
Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media
börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas
www.ericsson.com/pressellerwww.ericsson.com/investorsdär även
presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015,
kl 07.35.

Ericssons rapport tredje kvartalet 2015
http://hugin.info/1061/R/1961044/715016.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ericsson via Globenewswire

HUG#1961044

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.