Du är här

2014-04-11

Ericsson: Ericssons årsstämma 2014

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 11 april 2014 i
Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 3 kronor per aktie godkändes av stämman.
Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 16 april 2014. Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 23 april 2014.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som
styrelseordförande. Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Nora Denzel,
Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf,
Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg, Jacob Wallenberg och Pär Östberg omvaldes
som styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till
styrelsens ordförande om SEK 3 975 000 (tidigare SEK 3 850 000) och till
övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 950 000
vardera (tidigare SEK 900 000 vardera). Arvode för kommittéarbete till icke
anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades (oförändrat)
enligt följande: SEK 350 000 till Revisionskommitténs ordförande och SEK 250
000 till var och en av de övriga ledamöterna i Revisionskommittén, SEK 200
000 till var och en av ordförandena i Finans- respektive
Kompensationskommittén, och SEK 175 000 till var och en av de övriga
ledamöterna i Finans- respektive Kompensationskommittén.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet
för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om följande:

LTV 2014 och överlåtelse av egna aktier

* Införande av LTV 2014, med samma struktur som tidigare program. Programmet
omfattar totalt högst 27,6 miljoner B-aktier och består av Aktiesparplan
för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre
chefer. Samtliga planer bygger på de anställdas egen investering i
Ericssonaktier. Om aktierna behålls under tre år och anställningen består
får deltagarna matchningsaktier från bolaget. Följande prestationskriterier
beslutades för Resultataktieplanen för högre chefer 2014; årlig tillväxt av
nettoomsättningen (compound annual growth rate, CAGR) mellan 2 och 8
procent (2013-2016), årlig ökning av rörelseresultatet (compound annual
growth rate, CAGR) mellan 5 och 15 procent (2013-2016), samt
kassagenerering uppgående till 70 procent eller mer per år (2014, 2015 och
2016).
* Överlåtelse av högst 22,8 miljoner B-aktier vederlagsfritt till anställda
under perioden november 2014 till och med november 2018 inom ramen för LTV
2014.
* Överlåtelse av högst 4,8 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före
årsstämman 2015, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse
av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet för aktien.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 27,6 miljoner B-aktier som
avsatts för LTV 2014 motsvarar mindre än 1 procent av det totala antalet
utestående aktier.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

* Överlåtelse av cirka 18,6 miljoner B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm före
årsstämman 2015, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan
uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010, 2011,
2012 och 2013.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från
www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och
världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga
relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för
människor, företag och samhällen att
utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband
och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att
göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta
vara på nya möjligheter.

Med fler än 110 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi
globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller
nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40%
av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra
investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar -
och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2013
var koncernen försäljning 227,4 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade
på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/ericsson
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post:investor.relations@ericsson.com

Ericssons årsstämma 2014
http://hugin.info/1061/R/1776950/606365.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ericsson via Globenewswire

HUG#1776950

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.