Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Ericsson: Ericssons årsstämma 2019

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 27 mars 2019 i
Kista/Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om en (1) krona per aktie godkändes av
stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29 mars 2019.
Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 3
april 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie
Leten omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Jan
Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie
Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg
omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades också att
arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Kjell-Åke
Soting och Roger Svensson till arbetstagarledamöter i styrelsen med
Per Holmberg, Anders Ripa och Loredana Roslund som deras suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden.
Årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 075 000 och till
övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 1
020 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda,
bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt
följande: SEK 400 000 till ordföranden i Kommittén för Audit and
Compliance och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i
Kommittén för Audit and Compliance, SEK 200 000 till var och en av
ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive
Kommittén för teknik och vetenskap, och SEK 175 000 till var och en
av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén
respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av
arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2020 (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2019 (LTV 2019)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av
LTV 2019 för medlemmar av Executive Team (för närvarande 15
personer), omfattande högst 3 miljoner B-aktier i Ericsson.
Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och
ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig
intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt
att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren
kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till
utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling
inklusive utdelningar) ("TSR") under en treårsperiod (absolut
TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling) samt till ett ettårigt
koncernresultatmål för 2019. Alla mål har en treårig
intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De
3 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2019 motsvarar cirka 0,1
procent av det totala antalet utestående aktier.

Vidare biföll stämman styrelsens förslag om att säkra bolagets
åtaganden enligt LTV 2019 genom ingående av aktieswapavtal med tredje
part.

Aktieswapavtal med tredje part för LTV 2018

Stämman biföll styrelsens förslag om att säkra bolagets åtaganden
enligt LTV 2018 genom ingående av ett aktieswapavtal med tredje part.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst cirka 9 800
000 B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2020, i syfte att
täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med
tidigare beslutade och pågående LTV-program; LTV 2015, LTV 2016 och
LTV 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här
(https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom (https://www.ericsson.com/en/newsroom)

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att
tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets
erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att
stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka
effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor
världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband.
Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq
New York. www.ericsson.com
(http://file///C:/Users/erakahu/Desktop/AGM%2020190327/FINAL/www.ericsson...).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ericsson/r/ericssons-arsstamma-2019,c2773595
https://mb.cision.com/Main/15448/2773595/1015012.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.