Du är här

2018-08-22

ESEN eSports AB: Halvårsrapport 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Esen eSports AB avger
härmed följande rapport för perioden 2018.01.01 - 2018.06.30

VD-ord:

Det har varit ett händelserikt första halvår för ESEN. Vi har knutit
några viktiga strategiska avtal som Sportradar och SESF. SESF avtalet
har nu genererat flera strategiskt viktiga samarbeten som Telia,
Svenska Spel och Oneplus. Det är ett stort erkännande både för ESEN
och esporten och ett kvitto på att vår strategi med att knyta till
oss fler nya varumärken som går in och satsar på esport. Det har
varit en fantastisk respons på nyheterna och jag är helt övertygad om
att detta kommer att ge ringar på vattnet vilket leder till att fler
får upp ögonen för ESEN och esporten. Det är bara en tidsfråga innan
esporten är globalt den största sporten.

Vi har även flyttat till nya lokaler vilket ger oss bättre möjligheter
att producera större produktioner samt att anordna event på plats.

Avsiktsförklaringen med Mavshack är väldigt spännande då vi siktar på
att anordna turnering med sändning i Asien som är en helt ny
regionför ESEN.

Vår esport-plattform har gått in i testfas efter ett års utveckling
och kommer att vara navet för vår framtida verksamhet. Bland annat
kommer turneringarna att spelas på plattformen. Mer information
kommer i samband med den officiella lanseringen.

Vi har även ändrat om i styrelsen, vi tackar Joachim Keller för den
tid som har varit, och en ny styrelseledamot - Ulf Björnemark har
tillträtt som kommer att tillföra mycket kunskap och erfarenhet inom
sponsring, paketering och aktivering av rättigheter.

Joakim Stenberg

VD

ESEN eSports AB

Finansiell översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2018

Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,0)

Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,0)

Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (-1,0)

Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,31*)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har
tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 2 2017 i
syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA HALVÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,8)

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,6)

Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-1,6)

Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-0,51*)

Siffror inom parentes avser halvår 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har
tagits till denna split i resultat per aktie för det första halvåret
2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 3 179 324 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2018 2018-11-15

Bokslutskommuniké 2019-02-22

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

? ESEN eSports inledde partnerskap med Ubisoft och startade Rainbow 6 turnering

? Bolaget anordnade välgörenhets stream med Female Legends

? ESEN knöt samarbeten med Norge och Danmarks största esport-LAN

? Bolaget genomförde King of Nordic turneringar i Rainbow 6 och CS:GO

? Bolaget inledde samarbete med Sportradar gällande bettingrättigheter

? ESEN signerade ett avtal med SESF om att anordna VM-kval för att utse svenska landslaget

? Bolaget gick ut med en avsiktsförklaring att tillsammans med Mavshack anordna esport i asien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

? Bolaget meddelade samarbeten med Telia, Svenska Spel och Oneplus

? Bolaget satte igång King of Nordic säsong 12 i CS:GO i Augusti.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET
2018

Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden
omfattar perioden 2018-01-01 fram till 2018-06-30 (beloppet för
motsvarande period är inom parentes). Belopp anges i första hand i
tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt
framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 30 juni 2018

Bolagets intäkter för det första halvåret 2018 uppgick till 1 759 tkr,
vilket är en liten minskning med 52 tkr jämfört med samma period
2017. Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och
produktionsuppdrag. Minskningen under 2018 jämfört med motsvarande
period föregående år beror på att större fokus har legat på att
inleda nya samarbeten.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och
handelsvaror uppgick tillsammans till 3 497 tkr för det första
halvåret 2018, jämfört med 3 442 tkr för samma period 2017.
Kostnaderna består av konsultarvoden, personalkostnader, lokalhyra
och prispengar. Kostnadsmassan totalt sett ligger för det första
halvåret 2018 på samma nivå som för motsvarande period 2017.
Personalkostnader har ökat samtidigt som de övriga externa kostnader
har minskat.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2018 blev -1 750 tkr jämfört
med -1 635 tkr motsvarande period 2017.

BALANSRÄKNING

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 666 tkr (673 tkr) vid
periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 372
tkr (323 tkr) och kundfordringar på 167 tkr (278 tkr).

Bolagets egna kapital uppgick per 2018-06-30 till 973 tkr (657 tkr).

Kortfristiga skulder per 2018-06-30 på totalt 273 tkr (370 tkr) utgörs
framförallt av skulder till leverantörer på 99 tkr (97 tkr) och
övriga skulder på 154 tkr (93 tkr).

KONTAKT

Esen eSports AB

Johannesfredsvägen 5

168 69 Bromma

+46 (0)70 772 87 72

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/esen-esports-ab/r/halvarsrapport-2018,c2597938
http://mb.cision.com/Main/16278/2597938/895384.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.