Du är här

2017-05-24

Euris: Delårsrapport 2017 Q1 1 januari - 31 mars 2017

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-mar 2017 uppgick till 276 (276) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2017 uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2017-01-01 till 2017-03-31 rörelseintäkt-er om 309 (301) tSEK. Därav
utgjorde konsult-arvoden 276 (276) tSEK, försäljning egna produkter 0
(0) tSEK, royaltyintäkter 33 (20) tSEK samt övrigt 0 (5) tSEK.
Resultatet uppgick till -182 (-130) tSEK, mot-svarande -0,02 (-0,02)
SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period
föregående år förklaras främst av ökade marknadsföringskostnader samt
kursnedgångsorsakade nedskrivningar i bolagsportföljen. Likvida medel
uppgick 2017-03-31 till 926 (700) tSEK. Det egna kapitalet uppgick
till 1 950 (1 728) tSEK motsvarande 0,24 (0,25) SEK per aktie.
Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 90 (91) %.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolaget har fortsatt att fokusera på utvecklingen av sin
produktportfölj inom veterinärdiagnostik samt sin bolagsportfölj
(Biotech-IgG AB). Under perioden har bolaget öppnat en filial i
Danmark. All produktion av testkit sker i filialens produktionslokal
som är belägen nära Köpenhamns flygplats. Under VeTa-dagarna i Malmö
(31 mars - 2 april 2017) presenterades TurboReader™ instrumentet som
fick en positiv respons från slutanvändare inom den svenska
djursjukvårdsbranschen.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I samband med upprättandet av denna rapport har portföljbolaget
Biotech-IgG AB fått en ny huvudägare som med stöd av aktiebolagslagen
har kallat till en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse i
Biotech-IgG AB (se www.biotech-igg.se). Utöver ovanstående har inga
viktiga händelser inträffat efter perioden.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-2017-q1-1-januari---31-m...
http://mb.cision.com/Main/11578/2272860/679190.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.