Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Euris: Kommentar till revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of
Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge kommentar
till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till
bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under
avsnittet "Upplysning av särskild betydelse" med följande lydelse:

"Som framgår av not 3 bedömer styrelsen att det finns en risk att
bolagets försäljning under 2018 inte kommer att öka tillräckligt
snabbt så att bolagets likvida medel ska räcka för bolagets åtagande
under fjärde kvartalet 2018. Styrelsen följer löpande utvecklingen
och kommer att besluta om kapitalanskaffning i det fall behovet
uppkommer."

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 mars 2018
så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga
rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från
årsstämman den 6 april 2018 att besluta om en nyemission av aktier
med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.

Revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida
(www.euris.org).

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel.
0706 - 791800

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/kommentar-till-revisionsberattelse-for...
http://mb.cision.com/Main/11578/2474115/806882.pdf
http://mb.cision.com/Public/11578/2474115/b4f0e8a19b2bf242.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.