Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Eurobattery Minerals AB: Uppdatering; Eurobattery Minerals prospekteringsprojekt i Sverige

Eurobattery Minerals AB (NGM; "BAT"); ett tillväxtbolag inom gruv- och
prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli
självförsörjande på etiska batterimineraler, lämnar idag en
uppdatering om sina prospekteringsprojekt i Sverige. I likhet med
projektet som företaget driver i Castriz i norra Spanien, där
resultaten från provborrningarna kommer att tillkännages senare under
fjärde kvartalet, är fokus för de svenska projekten, nickel, kobolt
och koppar, och dessutom även sällsynta jordartsmetaller (REE),
mineraler som alla är kritiska råvaror i elektrifieringen av
fordonsmarknaden i Europa.

- Jag är glad att kunna meddela resultatet av årets fältarbete i våra
fyndigheter i norra Sverige, säger Roberto García Martínez, VD för
Eurobattery Minerals. Även om det är uppenbart att vi måste göra
ytterligare analyser och mer fältarbete 2020, är det uppmuntrande
resultat.

Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra
Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade
och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har
tagits för petrografisk och kemisk analys.

Under kommande månader kommer materialet att utvärderas ytterligare
och ligga till grund för nästa års prospekteringsarbeten.

Nedan följer en uppdatering för respektive fyndighet.

SÖRTJÄRN och BRÄNNKAMMEN

Inom bolagets undersökningsområden Sörtjärn och Brännkammen i
Västerbotten har sammanlagt ett 30-tal nya bergartsprover tagits för
kemisk analys.

Förutom höga guldhalter (6-15 ppm Au i vissa block), så har de nya
proverna från Brännkammen även visat på förhöjda halter av nickel och
kobolt.

Brännkammen ligger i ett stråk där tidigare utförda undersökningar har
visat på förhöjda halter av nickel och koppar enligt SGU:s malmkarta.
Kommande fältsäsong planeras ytterligare undersökningar och
provtagningar för att fastställa områdets malmpotential, speciellt
vad gäller nickel och kobolt.

FETSJÖN och RÖNNBERGET

Berggrunden inom undersökningstillstånden Fetsjön och Rönnberget
utgörs på båda platserna av skiffer som är rik på många metaller,
t.ex. sällsynta jordartsmetaller (REE), molybden och vanadin.
Sammanställningar och utvärderingar av 52 borrhål i Fetsjön och 4
borrhål i Rönnberget har genomförts och en detaljerad analys och
beskrivning av de geologiska och de metallförande förhållandena finns
redovisad på Eurobattery Minerals hemsida
(https://eurobatteryminerals.com/projekt/fetsjon-vasterbotten/).
Fyndigheternas mineralogiska sammansättning samt bestämningar av
skiffrarnas grafithalt, har nyligen undersökts med elektronmikroskop.

PAHTAVAARA och PIETARASJÄRVI

I Norrbotten har de två undersökningstillstånden och fyndigheterna vid
Pahtavaara och Pietarasjärvi undersökts för en uppdaterad bedömning
av de analyser som tidigare genomförts, för att ta nya prover och för
att planera kommande prospekteringsinsatser.

Vid Pahtavaara har inga ytterligare mineraliserade block eller hällar
påträffas och området behöver undersökas mer noggrant med hjälp av
grävning och geofysiska markmätningar.

Vid Pietarasjärvi utfördes blockletning varvid några ytterligare, lätt
mineraliserade block påträffades. En häll med kopparmineralisering
som ligger precis utanför området undersöktes. Tillsammans med
information från denna samt från blockfynd och tidigare
undersökningar i närområdet så indikerar resultatet att
undersökningstillståndet bör utökas mot norr och nordost.

BRUKSBERGET

I undersökningsområdet Bruksberget i Västernorrland har detaljerade
magnetiska markmätningar utförts. Mätningarna kommer att utvärderas
noggrant inom den närmaste framtiden.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som
fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och
sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa
med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en
bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd
för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651
72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com (https://eurobatteryminerals.com/en/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurobattery-minerals-ab/r/uppdatering--euroba...
https://mb.cision.com/Main/12124/2966474/1145707.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.