Du är här

2017-05-18

Eurocine Vaccines: Delårsrapport juli 2016 - mars 2017

· Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk
prövning.

Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
· Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en
klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™
FLU.

· Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med
Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.

· Eurocine Vaccines erhöll "notice of allowance" för en
patentansökan i USA.

· Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom
optionslösen.

· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -20,4 Mkr (f.å.
-10,1 Mkr).

· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -5,6 Mkr (f.å.
-2,9 Mkr).

· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,38 kr (-0,26 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,11 kr (-0,08 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 33,0 Mkr (8,0 Mkr).
VD kommenterar

Bästa aktieägare,

2017 har börjat i samma positiva anda som 2016 - Eurocine Vaccines har
fortsatt att målmedvetet verkställa utvecklingsplanen för vår nasala
influensavaccinkandidat Immunose™ FLU. I februari kunde vi meddela
att Immunose™ FLU visade god säkerhet i den kliniska studien där
doseringen slutfördes i december 2016. Analyserna genomförs enligt
vår plan som innebär att vi kommer att kunna informera om de
immunologiska resultaten i juni eller senast i början av juli i år.
Förutom god säkerhet är den immunologiska effekten helt avgörande för
våra förutsättningar att gå vidare med utveckling och
partnerdiskussioner.

Efter den amerikanska patentmyndighetens granskning har vi fått
"notice of allowance" för en av våra patentansökningar. Det är
myndighetens uttryck för att ansökan kommer att utges som patent,
endast villkorat av att vi betalar nödvändiga avgifter - och det
kommer vi givetvis att göra. Detta är ett mycket betydelsefullt
kvitto på att våra ansträngningar att patentskydda vår produkt är
framgångsrika, även på den kommersiellt viktiga amerikanska
marknaden.

Parallellt med att den kliniska studien slutförs, analyseras och
rapporteras arbetar vi intensivt med att träffa partnerkandidater och
beskriva vår teknologi Endocine™ och Immunose™ FLU. Under våren har
vi deltagit i flera konferenser, presenterat bolaget och träffat
flera tiotal potentiella partners, ett antal som är möjligt tack vare
den strategi som vi beslutade om i början av 2015 - att med
säkerställd tillgång till vaccinantigen själva inleda den kliniska
utvecklingen av Immunose™ FLU. Jag vill betona att kontakterna än så
länge är i ett tidigt skede och främst syftar till att skapa intresse
för våra kliniska resultat.

Besök gärna vår hemsida, www.eurocine-vaccines.com, där vi regelbundet
lägger upp mer information om de aktiviteter som vi deltar i.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -20,4 Mkr (-10,1 Mkr)
eller -0,38 kr (-0, 26 kr) per aktie. För tredje kvartalet är
resultatet efter skatt -5,6 Mkr (-2,9 Mkr) eller -0,11 kr (-0,08 kr)
per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33,0 Mkr
(8,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och
uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt
föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning.
Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien
med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under
influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra den kliniska
prövningen.

Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk
studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som nu ingår i det nasala
influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades.

Eurocine Vaccines startade en fas I/II klinisk studie med den
kvadrivalenta influensa-vaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny
näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och
inaktiverade splitantigen.

Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med
Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.

Den sista dosen administrerades i den kliniska studien med Immunose™
FLU. God säkerhet rapporterades och immunologiska resultat från
studien förväntas i juni/juli 2017.

Eurocine Vaccines erhöll "notice of allowance" för en patentansökan i
USA

En patentansökan i USA, som omfattar bolagets nasala
influensavaccinkandidat Immunose™ FLU, har granskats av den
amerikanska patentmyndigheten och har fått tillstånd att utges som
patent.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt har 15 320 653 nya aktier tecknats i den genomförda
optionslösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital
om 35 850 328,02 kronor före emissionskostnader om 1 562 tusen
kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

I och med optionslösen ökade totalt antal utestående aktier i Eurocine
Vaccines med

15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med
1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med
bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet
Immunose™ FLU, har påbörjats med en fas I/II-studie i vuxna under
influensa-säsongen 2016/2017. God säkerhet har rapporterats från
studien och de immunologiska resultaten väntas i juni/juli 2017.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/delarsrapport-juli-2016---...
http://mb.cision.com/Main/11552/2268211/676226.pdf
http://mb.cision.com/Public/11552/2268211/97e22c96f87fe2bd.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.