Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines inleder lösen av teckningsoptioner till kursen 2,34 kr

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Bolaget") genomförde i mars 2016 en
nyemission av units, var och en bestående av en aktie och en
teckningsoption. Lösenpriset för teckningsoptionerna har i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna nu fastställts till 2,34
kronor. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Eurocine
Vaccines AB (publ). I dag inleds teckningsperioden för
teckningsoptionerna.

Lösenperioden för Eurocine Vaccines teckningsoption med kortnamnet
EUCI TO 1 löper från och med den 17 oktober till och med den 28
oktober 2016. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i Eurocine Vaccines till kursen 2,34 kr. Lösenpriset har i
enligt med villkoren för teckningsoptionerna bestämts som 70 procent
av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3
oktober 2016 till och med den 14 oktober 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget 38
247 035 kronor före emissionskostnader om cirka 1 500 000 kronor.
Antalet aktier i Bolaget ökar då med 16 344 885 aktier, till totalt
54 482 953 aktier, samtidigt som aktiekapitalet ökar med 1 797 937
kronor, till 5 993 125 kronor.

Bolagets VD Hans Arwidsson har meddelat att han avser teckna cirka 120
000 nya aktier genom teckningsoptioner. Styrelseledamoten Pär
Thuresson har meddelat att han avser att teckna cirka 90 000 nya
aktier genom teckningsoptioner. Hans Arwidsson och Pär Thuresson har
sålt sina resterande teckningsoptioner med hjälp av Redeye till
investerare som ställt sig positiva till att utnyttja
teckningsoptionerna för teckning av nya aktier. Forskningschefen
Anna-Karin Maltais och styrelseledamoten Jan Sandström har meddelat
att de avser att teckna fullt ut för sina innehavda
teckningsoptioner.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
har agerat legal rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med
emissionen och utfärdandet av teckningsoptionerna.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

Bästa aktieägare och optionsinnehavare,

I februari 2015 tog styrelsen för Eurocine Vaccines det strategiskt
viktiga beslutet att bolaget ska utveckla ett eget influensavaccin i
form av näsdroppar. Redan i juni samma år kunde vi meddela att
antigenleveranser var säkrade. Därmed kunde det prekliniska arbetet
inledas, med bland annat toxikologiska studier och
stabilitetsstudier. Det prekliniska studiepaketet genomfördes,
samtidigt som den kliniska studien utformades och förbereddes in i
minsta detalj. Ansökan skickades till Läkemedelsverket i början av
juli i år och tillståndet kom ungefär två månader senare. Bolagets
nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU har tillverkats inför
studien. Jämförelseprodukter har levererats. Delarna i planen är på
plats för att inleda studien inom kort och fullfölja den under
influensasäsongen 2016/2017. Detta är inget mirakel - det är
resultatet av hårt, kompetent och metodiskt arbete under ledning av
FoU-chefen Anna-Karin Maltais och Marie Olliver, som leder den
kliniska utvecklingen. Under deras ledning genomför utvalda
kontraktsutvecklare sina respektive aktiviteter professionellt och
noggrant på vårt uppdrag.

Inför den optionsinlösen som nu inleds känner jag därför både glädje
och stolthet över att vår fokuserade organisation har presterat allt
som jag beskrivit ovan tillsammans med vårt team av
kontraktsutvecklare. Jag känner också full tillförsikt över att vi
planenligt kommer att kunna presentera resultat från den kliniska
studien runt halvårsskiftet nästa år.

Välkomna att delta i den optionsinlösen som inleds idag och därmed
bidra till utvecklingen av Immunose™ FLU, en produkt som kan komma
att bidra till friskare barn, och även skydda vuxna och äldre mot
influensa på ett bekvämt sätt!

Lösen av teckningsoptioner

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för
lösen så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast
fredagen den 28 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya
aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 oktober 2016, i
enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida
www.eurocine-vaccines.com och på Redeyes hemsida www.redeye.se där
även kompletterande information om Eurocine Vaccines finns
tillgänglig. Direktregistrerade innehavare får även vd-brev med
information om lösen av teckningsoptioner samt anmälningssedel hem i
brevlådan.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen
av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa
förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i
god tid före den 28 oktober 2016, då olika förvaltare har olika
handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som
har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev hem i
brevlådan.

Handel med teckningsoptioner

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner
rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med
onsdagen den 26 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas
eller säljs förfaller utan värde.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som
interimsaktier (Eurocine Vaccines IA). Därefter kommer de att tas upp
till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket
och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den
kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-inleder-...
http://mb.cision.com/Main/11552/2102154/575590.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.